Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.60 Valkovenäjä

Valkovenäjää translitteroidaan suomalaisen standardin mukaan samoin kuin venäjää seuraavin poikkeuksin:

ё translitteroidaan aina jo:lla

і translitteroidaan i

ў translitteroidaan u

г translitteroidaan h’ (merkki ’ on tässä tulkinnanvarainen)

ь jätetään merkitsemättä

’ (heittomerkki) jätetään merkitsemättä.

Muut nimet kuin sovinnaisnimet tulisi kirjoittaa sen kielen mukaisesti, johon nimen on katsottava kuuluvan. Täten valkovenäjänkielinen nimi translitteroidaan alkuperäisestä eikä venäjänkielisestä asusta. Tilanne on kuitenkin osittain epäselvä mm. siksi, että Valko-Venäjä käyttää julkisessa tiedottamisessaan laajasti venäjää valkovenäjän sijasta. Esimerkiksi Valko-Venäjän presidentti Aljaksandar Lukašenka käyttää englanninkielisillä verkkosivuillaan asua Alexander Lukashenko, joka on englantiin sovitettu muoto venäjänkielisestä asusta.