Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.59 Unkari

Unkari on suomen etäinen sukukieli. Vaikka se sanastoltaan ja kieliopiltaankin kaukana suomesta, unkarinkielisestä puheesta saattaa saada hiukan samantapaisen vaikutelman kuin suomenkielisestä. Kummassakin kielessä paino on aina sanan ensimmäisellä tavulla ja toisaalta pitkiä vokaaleja esiintyy myös painottomissa tavuissa.

Unkarin kielessä käytetään latinalaisten perusaakkosten a–z lisäksi

– kirjaimia ü ja ö
– akuutillisia vokaaleita á, é, í, ó ja ú
– kaksoisakuutillisia vokaaleita ő ja ű.

Kirjain ü ääntyy kuten suomen y ja kirjain ö kuten suomen ö (foneettinen merkki [ø]). Kirjain y ei esiinny unkarissa vokaalin merkkinä paitsi vieraissa nimissä, mutta se esiintyy palataalisuuden merkkinä konsonantti­yhdistelmissä gy, ly, ny ja ty. Näitä yhdistelmiä ei siksi pidä jakaa eri riveille, eikä esimerkiksi nimeä György ole loogista jakaa lainkaan, koska se ääntyy yksitavuisena. Myöskään seuraavia yhdistelmiä ei pidä jakaa, koska niistä kukin on yhden äänteen merkki: cs, dz, dzs, sz ja zs. Esimerkiksi Unkarin omakielisen nimen Magyarország mahdolliset tavutuskohdat ovat siis Ma-gya-ror-szág tai, jos nimen yhdyssanaluonne otetaan huomioon, Ma-gyar-or-szág.

Akuutti osoittaa vokaalin pitkäksi. Kaksoisakuutti vastaa treeman (kahden pisteen) ja akuutin yhdistelmää eli ű on ü:n ja ő on ö:n pitkä vastine. Pitkät vokaalit ääntyvät unkarissa osittain erilaatuisinakin kuin lyhyet. Lyhyt a ääntyy suunnilleen kuin suomen a mutta huulet pyöristettyinä eli labiaalisina, kun taas pitkä á on etuvokaalinen, lähellä ä:tä, eikä lainkaan labiaalinen. Lyhyt e on väljähkö, [ɛ], siis suomalaisen korviin omalla tavallaan ä:tä muistuttava, kun taas pitkä é on suppeahko, suomen e:n tapainen.

Sanan loppuvokaalin pituus vaikuttaa taivutukseen, mikä on muistettava taivutettaessa esimerkiksi sellaisia nimiä kuin Gerő : Gerőtä : Gerőhön.

Kun tarkistetaan henkilönnimiä unkarinkielisistä lähteistä, on huomattava, että unkarissa mainitaan sukunimi ennen etunimeä, esimerkiksi Nagy Imre. Muissa kielissä unkarinkieliset nimet esitetään yleensä toisin päin, sukunimi ensin: Imre Nagy.