Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.55 Thai

Thaimaassa eli entisessä Siamissa puhuttua thaikieltä kirjoitetaan erityisin thaikirjaimin. Sen siirtokirjoituksessa käytetään jossain määrin vaihtelevia menetelmiä; kansainvälistä tai suomalaista standardia aiheesta ei ole. Lähimmäs standardia tulee Thaimaan oma virallinen siirtokirjoitusjärjestelmä RTGS (Royal Thai General System of Transcription).

Useimmissa siirtokirjoitusmenetelmissä, tieteessä käytetyt pois lukien, käytetään vain latinalaisia peruskirjaimia a–z. Konsonanttia seuraava h-kirjain osoittaa konsonantin aspiroituneeksi, joten yhdistelmää ch, kh, ph tai th ei pidä jakaa h:n edeltä, jos sana joudutaan jakamaan.