Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.56 Tšekki

Tšekki on slaavilainen kieli, joka on läheistä sukua slovakille. Kirjoitusjärjestelmätkin ovat varsin samanlaiset. Tšekkiä kirjoitetaan latinalaisin aakkosin käyttäen lisäksi seuraavia tarkkeita:

– akuutti vokaalin päällä (á, é, í, ó, ú, ý) osoittaa vokaalin pitkäksi
– hattu c:n, r, s:n tai z:n päällä osoittaa ”suhahtavaa” ääntämystä: č ääntyy [ʧ] eli suunnilleen kuten suomen tš, ř ääntyy frikatiivisena täryäänteenä (suunnilleen kuten rž tai rh), ja š ja ž ääntyvät suunnilleen kuten suomessa
– hattu e:n päällä (ě) osoittaa eräissä tapauksissa edeltävän konsonantin palataalistuneeksi, toisissa taas e:n ääntämyksen olevan [je]
– hattu n:n päällä (ň) osoittaa konsonantin palataaliseksi (karkeasti samantapaiseksi kuin nj)
– hattu d:n tai t:n päällä osoittaa konsonantin palataaliseksi; kuten luvussa 4 kerrottiin, hattu on gemenakirjaimen yhteydessä yläpilkun tapainen (ď, ť) ja vain versaalissa varsinainen hattu (Ď, Ť)
– ympyrä u:n päällä (ů) osoittaa vokaalin pitkäksi; ů:ta käytetään sanan sisällä, ú:ta sanan alussa.

Yhdistelmä ch on tšekissä yhden äänteen [x] merkki.