Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.46 Saamen kielet

Saamen kielet ovat suomen kielen sukukieliä. Niitä on noin kymmenen; määrä riippuu osittain siitä, mitkä muodot katsotaan omiksi kielikseen, osittain siitä, mitkä kielet katsotaan vielä eläviksi. Ne ovat keskenään varsin erilaisia, vaikka niistä on aiemmin käytetty yhteisnimitystä saamen kieli tai lapin kieli. Myös kirjoitusjärjestelmissä on huomattavia eroja.

Tiivistelmä saamen kielten kirjaimistoista ja kirjainten perusäännearvoista on verkkosivulla www.omniglot.com/writing/saami.htm.

Suomessa puhutuin saamen kielistä on pohjoissaame. Lisäksi puhutaan inarinsaamea ja koltansaamea. Seuraavassa on tiivistelmä siitä, mitä kirjaimia näissä kielissä käytetään latinalaisten perusaakkosten lisäksi:

– pohjoissaame: á, č, đ, ŋ, š, ŧ, ž
– inarinsaame: á, â, č, đ, š, ž, ä
– koltansaame: â, č, ð, ǥ, ǧ, ǩ, ŋ, õ, š, ž, ʒ, å, ä

Saamenkieliset nimet kirjoitetaan usein eri tavoin typistetyissä muodoissa. Yksi syy on, että monet Suomessa käytetyt tietojärjestelmät – jopa väestörekisteri – eivät mahdollista kaikkien tarvittavien merkkien käyttöä. Suomalainen monikielinen näppäimistö on kuitenkin suunniteltu sellaiseksi, että sillä voi kirjoittaa kaikki Suomessa puhuttujen saamen kielten kirjaimet. Fonttien kirjainvalikoimien kannalta ongelmallisimmat merkit ovat koltansaamen kirjaimet poikkiviiva-g ǥ, hattu-g ǧ, hattu-k ǩ, ezh ʒ ja hattu-ezh ǯ.

Pohjoissaamessa seuraavat yhdistelmät ovat yhden äänteen merkkejä: hj, hl, hn, hr, lj, llj, nj, nnj.