Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.44 Romanikieli

Romanien eli mustalaisten kieltä puhutaan ja kirjoitetaan eri maissa eri tavoilla. Sitä ei pidä sekoittaa romanian kieleen, vaikka nämä kielet ovatkin keskenään kaukaista sukua (kuuluvat indoeurooppalaiseen kielikuntaan).

Suomessa käytetyn romanikielen suositellussa kirjoitusjärjestelmässä käytetään latinalaisten peruskirjainten lisäksi kirjaimia ȟ, š, ž, ö. Kirjaimia š ja ž käytetään vain yhdistelmissä tš ja dž, jotka ovat affrikaattojen merkkejä, joten niitä ei tulisi jakaa eri riveille. Näitä affrikaattoja merkitään romanikielen muissa kirjoitustavoissa merkeillä ja merkkipareilla č, dš, dz, ǧ ja tš. Kirjain ȟ on käytännössä varsin ongelmallinen, koska se toistaiseksi puuttuu lähes kaikista fonteista. Sen tilalla käytetään muissa kirjoitustavoissa kirjainta x tai merkkiparia ch.

Suositellussa kirjoitusjärjestelmässä pitkät vokaalit merkitään kuten suomessa eli kahdentamalla vokaali: aa, ee jne. Käytössä on myös tapa, jossa pituus ilmaistaan pituusmerkillä: ā, ē jne.

Muualla käytetyistä romanikielen kirjoitusjärjestelmistä on tietoa verkkosivulla www.omniglot.com/writing/romany.htm.