Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.43 Romania

Romanian kieli on romaaninen eli latinasta kehittynyt kieli, jonka kirjoituksessa käytetään latinalaisten perusaakkosten lisäksi kirjaimia ă, â, î, ş, ţ.

Lyhyysmerkki-a ă tarkoittaa švaa-vokaalia [ə]. Se on eri merkki kuin hattu-a ǎ (joka ei esiinny romaniassa).

Sirkumfleksi-a â ja sirkumfleksi-i î tarkoittavat samaa äännettä, ”keski-i:tä” [ɨ] (= venäjän ”taka-i:ksi” sanottu ы).

Tarkkeellinen s ş tarkoittaa suhu-s:ää [ʃ] (suomen š) ja tarkkeellinen t ţ affrikaattaa [ʦ] (suunnilleen kuin suomen ts). Nämä kirjaimet sisältävän Romanian standardointijärjestön kannan mukaan alapuolisen pilkun, ei sediljiä. Taustalla lienee lähinnä se, että sedilji on koettu vieraaksi (ranskalaiseksi) vaikutteeksi. Unicodessa voidaan periaatteessa erottaa toisistaan alapilkku-s ja sedilji-s, mutta yleensä niin ei tehdä, vaan käytetään sediljiä. Tämä johtuu mm. siitä, että sedilji-s ş ja sedilji-t ţ kuuluvat huomattavasti useampaan fonttiin kuin alapilkku-s ja alapilkku-ţ.

Suomalaisella monikielisellä näppäimistöllä voidaan tuottaa sedilji-s ja sedilji-t tarkenäppäimen ja AltGr-näppäimen avulla. Vastaavat pilkulliset kirjaimet jouduttaisiin tuottamaan muilla, hankalammilla tavoilla.

Esimerkkejä sanoista, joissa on sedilji: Ceauşescu, Constanţa.

Kirjainyhdistelmiä ch ja gh ei pidä jakaa, koska kumpikin niistä on yhden äänteen merkki.

Jos sanan viimeinen kirjain on vokaali, se on romaniassa yleensä lyhyt, joten suomen illatiivin päätteenä on vokaalin pidennys ja n, esimerkiksi Brăila : Brăilaan. Kirjain j ääntyy sanan lopussakin konsonanttina ([ʒ]). joten taivutetaan esimerkiksi Cluj : Clujin (ei Cluj’ssa tms.). Toisaalta Clujin kaupungin nykyinen virallinen nimi on Cluj-Napoca.