Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.41 Puola

Puolan kieltä kirjoitetaan latinalaisin kirjaimin käyttäen seuraavia merkkejä kirjainten a–z lisäksi:

ą (ogonek-a), äännearvo usein nasaali-o, [õ]

ć (akuutti-c), äännearvo [ʦʲ]

ę (ogonek-e), äännearvo usein nasaali-e, []

ł (poikkiviiva-l), äännearvo [w]

ń (akuutti-n), äännearvo []

ó (akuutti-o), äännearvo [u]

ś (akuutti-s), äännearvo []

ź (akuutti-z), äännearvo []

ż (yläpiste-z), äännearvo [ʒ].

Luettelossa mainitut äännearvojen kuvaukset ovat suuntaa-antavia. Tarkemmassa kuvauksessa voitaisiin esimerkiksi ń kuvata pikemminkin palataalikonsonantiksi [ɲ] jne.

Puolankielisten nimien suhteen on siis syytä olla tarkkana. Esimerkiksi kansainvälisen viestinnän teksteissä saattaa kirjaimista a, c, e, l, o, s ja z puuttua tarkkeita. Tyypillinen esimerkki on nimi Wałęsa, jossa siis tulee olla poikkiviiva-l ja ogonek-e. Toinen esimerkki: nimessä Białowieża on poikkiviiva-l ja yläpiste-z.

Puolassa ei käytetä v-kirjainta (paitsi joissakin nuorissa lainasanoissa). Sen sijaan w-kirjaimella merkitään v-äännettä.

Seuraavat kirjainyhdistelmät tarkoittavat puolassa kukin yhtä äännettä, joten niitä ei tule jakaa eri riveille: ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz. Poikkeuksen muodostavat yhdistelmät cz, dz, dż ja rz silloin, kun niiden kirjaimet kuuluvat yhdyssanan eri osiin.

Puolan rahayksikön puolankielinen nimi on złoty. Usein se kuitenkin kirjoitetaan muutoin sitaattilainan tavoin mutta poikkiviiva-l:n tilalla käytetään tavallista l:ää (zloty).