Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.40 Portugali

Portugali on romaaninen eli latinasta kehittynyt kieli ja kuuluu puhujamäärältään maailman suurimpiin kieliin. Portugalissa puhuttu muoto poikkeaa mm. oikeinkirjoitukseltaan jonkin verran Brasiliassa puhutusta muodosta.

Portugalin kielessä käytetään latinalaisten perusaakkosten lisäksi seuraavia kirjaimia:

– ã (tilde-a), joka tarkoittaa nasaalista a:ta
– õ (tilde-o), joka tarkoittaa nasaalista o:ta
– ç (sedilji-s), joka tarkoittaa s-äännettä
– á, é, í, ó, ú, joissa akuutti osoittaa vokaalin painolliseksi
– ô ja ê (sirkumfleksi-o ja -e), joita käytetään brasilianportugalissa eräissä tapauksissa painollisen o:n ja e:n kirjoittamiseen.

Lisäksi käytetään ü-kirjainta samaan tapaan kuin espanjassa. Käytäntö on virallisesti hylätty Portugalissa, mutta se esiintyy edelleen Brasiliassa.

Portugalissa ch, lh ja nh ovat yhden äänteen merkkejä.