Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.35 Makedonia

Makedonia on slaavilainen kieli, joka on sukua serbialle ja bulgarialle. Se on aivan eri kieli kuin antiikin Makedoniassa puhuttu kreikansukuinen kieli, josta on säilynyt vain vähän tietoja ja jota myös kutsutaan makedoniaksi.

Suomalaisen standardin määrittelemä makedonian translitterointi noudattelee samoja periaatteita kuin serbian, mutta makedoniassa käytetään eräitä kirjaimia, joita serbiassa ei käytetä, mm. dzee, joka on aivan latinalaisen s:n näköinen mutta äännearvoltaan affrikaatta [ʣ].

Tarkemmin sanoen makedonian translitterointi on sama kuin venäjän seuraavin poikkeuksin ja lisäyksin:

ѓ translitteroidaan g’ (merkki ’ on tässä tulkinnanvarainen)

е translitteroidaan aina e:llä

ѕ (U+0455) translitteroidaan dz

ј (U+0458) translitteroidaan j

љ translitteroidaan lj

њ translitteroidaan nj

ќ translitteroidaan k’ (merkki ’ on tässä tulkinnanvarainen)

ц translitteroidaan c

ч translitteroidaan č

џ translitteroidaan dž.

Translitteraatiostandardin mukaan ’ (heittomerkki) jätetään merkitsemättä. Tämä on sikäli epäjohdonmukaista, että г’ ja к’ ovat kirjainten ѓ ja ќ vanhemmat kirjoitusasut.

Kyrillisissä kirjaimissa è, ѝ ja ô esiintyviä tarkkeita (joilla vain erotetaan toisistaan muuten samanlaiset sanat) ei oteta huomioon translitteroinnissa.

Montenegrossa puhuttua kielimuotoa ei ole aiemmin pidetty omana kielenään vaan serbokroaatin, myöhemmin serbian muotona. Poliittisista syistä, etenkin Montenegron itsenäistyttyä omaksi valtiokseen, on alkanut esiintyä pyrkimyksiä luokitella se kieleksi. Joka tapauksessa sitä on syytä translitteroida serbiaa koskevien sääntöjen mukaan.

Sama koskee bosniaa, josta on ruvettu puhumaan omana kielenään jo aiemmin, Bosnia-Hertsegovinan itsenäistymisen jälkeen.

Serbian, montenegron ja bosnian osalta ei oikeastaan ole kyse translitteraatiosta vaan kielen vaihtoehtoisen kirjoitusjärjestelmän käytöstä. Näitä kielimuotoja nimittäin kirjoitetaan myös latinalaisin kirjaimin, noudattaen edellä kuvattuja vastaavuuksia. Käytännössä tämä merkitsee, että tällöin käytetään samaa kirjoitusjärjestelmää kuin kroatiassa.