Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.36 Malta

Malta on lähinnä Maltan saarella puhuttu kieli, joka on kehittynyt arabiasta, joskin siinä on paljon mm. italian vaikutusta. Malta voitaisiin luokitella arabian muodoksi, mutta kulttuurisyistä sitä pidetään omana kielenään. Toisin kuin yleisarabiaa, maltaa kirjoitetaan latinalaisin kirjaimin. Siinä käytetään kirjainten a–z lisäksi yläpisteellisiä kirjaimia ċ, ġ ja ż sekä poikkiviiva-h:ta ħ. Yhdistelmä għ on yhden äänteen merkki, joten sitä ei tulisi jakaa. Huomattakoon, että q voi esiintyä yksinään (se on glottaaliklusiilin merkki), ilman seuraavaa u:ta.