Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.31 Kurdi

Kurdia puhutaan laajalla alueella useissa maissa, ja sen kirjoitusjärjestelmiäkin on useita: arabialainen (persialaista muistuttava, nimeltään soraní), kyrillinen (kyrillinen kurmanjí) ja kaksi latinalaista (yekgirtú ja latinalainen kurmanjí).

Latinalaisista kirjoitusjärjestelmistä yekgirtú käyttää tarkkeellisia kirjaimia é, í ja ú merkitsemään laadultaan toisenlaisia vokaaleita kuin tarkkeettomat, ja siinä kirjain­yhdis­tel­mät sh ja jh ovat suhuäänteiden merkkejä. Latinalainen kurmanjí taas käyttää tark­keel­li­sis­sa vokaaleissa sirkumfleksia (ê, î, û), ja suhuäänteiden merkit ovat ş ja j. Erona on vielä se, että affrikaattojen (suunnilleen suomen oikeinkirjoituksen tš ja dž) merkit ovat yekgirtússa c ja j mutta kurmanjíssa ç ja c.