Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.30 Kroatia

Kroatia on slaavilainen kieli, jota kirjoitetaan latinalaisin kirjaimin. Kroatian suhteesta serbiaan kerrotaan jäljempänä serbian kuvauksessa. Kroatiassa käytetään seuraavia tarkkeita ja lisämerkkejä:

– akuutti-c ć tarkoittaa palataalistunutta affrikaattaa [ʨ] (karkeasti kuvattuna: tšj)
– hattu voi esiintyä c:n, s:n tai z:n päällä, ja se osoittaa ”suhahtavaa” ääntämystä: č ääntyy [ʧ] eli suunnilleen kuten suomen tš, ja š ja ž ääntyvät suunnilleen kuten suomessa
– poikkiviiva-d đ tarkoittaa affrikaattaa [ʥ] (karkeasti kuvattuna: džj); sen korvaamisesta dj:llä ks. kuvausta poikkiviiva-d:stä luvussa 5.

Yhdistelmät dž, lj ja nj ovat yhden äänteen merkkejä ([ʤ], [λ], [ɲ]), joten niitä ei tulisi jakaa.