Kirjainten tarinoita, luku 6 Kirjainten käyttö eräissä kielissä:

6.17 Hindi ja muut intialaiset kielet

Hindiä, Intian puhutuinta kieltä, ja useita muita intialaisia kieliä – mukaan lukien kielitieteessä tärkeä sanskrit – kirjoitetaan devanāgarī-kirjoituksella. Kirjoituksen ulkoasulle on ominaista noin x-korkeuden tasolla kulkeva vaakaviiva, koska kirjaimissa on tällä korkeudella osia, jotka on suunniteltu toisiinsa liittyviksi. Tästä sopii esimerkiksi Intian vaakunassa oleva sanskritin­kieli­nen teksti, joka on translitteroituna satyam eva jayate ja joka tarkoittaa ’totuus yksin voittaa’:

सत्यमेव जयते

Devanāgarī-kirjoituksen tarkassa translitteraatiossa, jota käytetään mm. tieteellisessä tutkimuksessa ja hyvissä hakuteoksissa, merkitään vokaalin pituus pituusmerkillä (esimerkiksi ā). Akuutti-s ś tarkoittaa suhu-s:ää (suomen oikeinkirjoituksen š). Lisäksi käytetään alapistettä eräiden konsonanttien (d, h, n, r, t) alla osoittamaan retrofleksisuutta; alapisteen kirjoittamisesta ks. lukua 4.

Suomessa käytetään uutistoiminnassa yms. yleensä englannista peräisin olevia intialaisten nimien asuja, joista on teknisistä tai muista syistä jätetty pois kaikki tarkkeet, paitsi että ś on korvattu sh:lla. Esimerkiksi Intian osavaltioiden nimissä esiintyvä sana Pradesh on tarkassa translitteraatiossa Pradēś.