Kirjainten tarinoita, luku 5 Lisäkirjaimet:

5.9 Poikkiviiva-d đ

Poikkiviivamerkit yleisesti

Kuten edellä on kuvattu, eräiden kirjainten rakenneosana on poikkiviiva, englanniksi stroke. Se ei merkistöstandardien kannalta ole erotettavissa erilliseksi osaksi, eikä poikkiviivallisilla merkeillä ole muodollisesti muuta yhteistä Unicoden kannalta kuin se, että niiden nimessä on sanat with stroke.

Poikkiviivanäppäin

Poikkiviivanäppäin on suomalaisessa monikielisessä näppäimistössä apunäppäin, jolla tuotetaan erilaisia poikkiviivan sisältäviä merkkejä: poikkiviiva-d (Đ, đ), poikkiviiva-g (Ǥǥ), poikkiviiva-h (Ħ, ħ), poikkiviiva-l (Ł, ł) ja poikkiviiva-t (Ŧ, ŧ), periaatteessa myös poikkiviiva-o eli tanskalainen ö (ø, Ø). Kyseessä ei ole varsinainen tarkenäppäin, koska poikkiviiva ei ole merkistöstandardien kannalta tarke, vaan niissä poikkiviivalliset merkit ovat itsenäisiä kirjaimia, jotka eivät ole hajotettavissa osiin.

Poikkiviivanäppäin ei ole erillinen fyysinen näppäin vaan toiminto, joka saadaan aikaan yhdistelmällä AltGr(§) tai AltGr(l). Uusissa näppäimistöissä saattaa olla §-näppäin đ:n tapainen lisämerkintä osoitukseksi poikkiviivanäppäinkäytöstä. Tämä näppäin valittiin tarkoitukseen lähinnä siksi, että se on helppo löytää näppäimistön vasemmasta yläkulmasta ja se on muutoin aika vähän käytetty. Koska tämä näppäin puuttuu useista kannettavien tietokoneiden näppäimistöistä, annettiin sama merkitys yhdistelmälle AltGr(l). Tämä on helppo muistaa siitä, että ł (Ł) on Suomessa yleensä tunnetuin poikkiviivallinen merkki, koska on yleinen puolankielisissä nimissä.

Esimerkiksi poikkiviiva-d voidaan siis kirjoittaa suomalaisella monikielisellä näppäimistöllä yhdistelmällä AltGr(§)d tai yhdistelmällä AltGr(l)d.

Poikkiviiva-d ð – eri kuin eth ð

Poikkiviiva-d đ on eri merkki kuin eth ð, vaikka näiden merkkien versaalit ovat käytännössä keskenään samanlaiset (Đ). Poikkiviiva-d:tä käytetään kirjoitettaessa serbokroatian eri muotoja (kroatia, serbia, bosnia, montenegro) latinalaisin kirjaimin ja makedonian trans­lit­te­raa­tios­sa sekä lisäksi sloveenissa, vietnamissa ja eräissä saamen kielissä: inarinsaame, pohjoissaame ja koltansaame. Kyseessä ovat siis aivan eri kielet kuin ne, joissa esiintyy eth (islanti ja fääri).

Serbokroatian eri muodoissa đ tarkoittaa affrikaattaa, jota voidaan karkeasti merkitä yhdistelmällä džj ja tarkemmin, IPA-merkein kuvattuna [ʤʲ] tai ehkä oikeammin [ʥ]. Mainittuja kielimuotoja kirjoitettaessa on đ:n sijasta käytetty myös kirjainyhdistelmää dj. Esimerkiksi entisessä Jugoslavissa toiminut poliitikko ja kirjailija Milovan Đilas tunnetaan Suomessa lähes yksinomaan nimellä Milovan Djilas.

Esiintyy myös kirjoitusasuja, joissa đ korvataan pelkällä d:llä. Jopa tietosanakirjoissa esiintyy sellaisia nimiasuja kuin Dakovica, oikeammin Đakovica (tai edes Djakovica).