Kirjainten tarinoita, luku 5 Lisäkirjaimet:

5.10 Poikkiviiva-g ǥ

Poikkiviiva-g (ǥ, Ǥ) on varsin harvinainen merkki: sitä käytetään vain koltansaamessa. Merkki puuttuu useista muutoin melko kattavistakin fonteista. Poikkiviivan sijainti on erilainen eri fonteissa. Se voi olla perus­linjan yläpuolella tai sen alapuolella tai jopa perus­linjalla. Antiikva­fonteis­ta se yleensä puuttuu, mutta seuraava kuva osoittaa, millaiseksi poikkiviiva-g voidaan suunnitella.

Image