Kirjainten tarinoita, luku 5 Lisäkirjaimet:

5.4 Häntä-z eli ezh ʒ

Häntä-z ʒ lienee kehittynyt käsialakirjoituksessa ja vanhoissa kirjasintyypeissä käytetystä z-kirjaimen muodosta, jota kuvattiin Z:n tarinassa. Muoto muistuttaa ensi näkemältä numeroa 3 etenkin, kun numeron ylempi osa on varsinkin käsin kirjoitettaessa kulmikas. Kir­jain­ta on kutsuttu myös nimellä pitkä z, koska se on muodoltaan kuin venytetty z.

Häntä-z:aa käytetään foneettisessa IPA-kirjoituksessa soinnillisen suhuässän merkkinä eli samassa merkityksessä kuin suomen kirjoitusjärjestelmän hattu-z:aa ž. Häntä-z:aa käytettiin foneettisena merkkinä lienee jo Isaac Pitmanin ja Alexander John Ellisin vuonna 1845 jul­kai­se­mas­sa aakkostossa phonotypic alphabet, joka oli tarkoitettu englannin kir­joit­ta­mi­seen äänteen­mukai­ses­ti.

Lisäksi häntä-z:aa käytetään joidenkin kielten (koltansaamen ja eräiden afrikkalaisten kielten) varsinaisessa kirjoitusjärjestelmässä. Se on siis päätynyt foneettisesta merkistä myös ”tavalliseksi” kirjaimeksi.

Koltansaamessa häntä-z ʒ ei tarkoita samaa äännettä kuin IPAssa, vaan affrikaattaa [ʣ̥], missä alapuolinen ympyrä tarkoittaa soinnittomuutta. Koltansaamessa käytössä myös hatullinen häntä-z ǯ, joka tarkoittaa affrikaatan palatalisoitunutta versiota [ʣ̥ʲ]. Hatullista häntä-z:aa käytetään myös joissakin karjalan kielen kirjoitustavoissa.

Suomalaisella monikielisellä näppäimistöllä hattu-z voidaan kirjoittaa yhdistelmällä AltGr(z).

Versaali-hattu-z Ʒ on käytännössä muodostettu gemenamuodosta, sitä suurentamalla. Joissakin fonteissa saattaa versaali-hattu-z ulottua kirjainten perus­linjan alapuolelle.

Hattu-z puuttuu joistakin tärkeistä fonteista, kuten leipätekstissä usein käytetyn Times New Romanin vanhoista versioista.

Unicode-standardissa gemena-hattu-z ʒ tulkitaan samaksi merkiksi kuin erään vanhan, aiemmin apteekeissa käytetyn paino- ja tilavuusyksikön dramin eli drakhman symboli; 1 ʒ oli noin 3,888 grammaa.