Kirjainten tarinoita, luku 4 Tarkkeet:

4.4 Tarkkeiden merkityksiä

Tarkkeiden merkitykset vaihtelevat suuresti mm. kielen mukaan. Samassa kielessäkin saattaa samalla tarkkeella olla erilainen merkitys eri kirjainten yhteydessä. Esimerkiksi puolassa akuutti tarkoittaa palatalisoitumista eräiden konsonanttikirjainten yhteydessä (ć, ś, ź), mutta o-kirjaimen yhteydessä se osoittaa, että kirjain ääntyy u-äänteenä.

Usein tarkkeista, ainakin suomalaisille tutuimmista, puhutaan korkomerkkeinä, painomerkkeinä, aksentteina tms., mutta nimitykset antavat kovin yksipuolisen kuvan tilanteesta. Erityisesti vokaalin päällä olevalla tarkkeella voi olla mm. seuraavat merkitykset:

– painomerkki, joka usein myös osoittaa vokaalin pitkähköksi (esim. espanjassa: José)
– pituusmerkki, joka ei vaikuta mitään painoon mutta voi aiheuttaa sen, että vokaali on laadultaankin erilainen kuin lyhyt vokaali (esim. unkarissa e ∼ é)
– vokaalin laatua (ääntämistapaa) osoittava merkki, joka ei vaikuta pituuteen eikä painoon (esim. puolan ó taikka ranskan é ∼ è)
– toonimerkki, joka osoittaa sävelkulun eli äänenkorkeuden (esim. vietnamissa)
– pelkkä erotteleva merkki, jolla saadaan kaksi erimerkityksistä mutta samoin ääntyvää sanaa kirjoituksessa erinäköisiksi.