Kirjainten tarinoita, luku 4 Tarkkeet:

4.20 Ympyrä

Ympyrä, virallisemmin yläpuolinen ympyrä, englanniksi ring (above), on kirjaimen yläpuolella tarkkeena käytettävä pieni ympyrä. Tavallisimmin sen ehkä näkee u:n päällä (ů) eräissä slaavilaisissa kielissä. Kirjain ů on syntynyt yhdistelmästä uo, ja se tarkoitti alkujaan tätä diftongia, joka myöhemmin kehittyi pitkäksi u:ksi.

Unicode-standardin kannalta myös ruotsalainen o å on ”ympyrä-a”, vaikka se sitä käyttävissä kielissä tulkitaankin itsenäiseksi kirjaimeksi. Sen synnystä kerrottiin Å:n tarinassa.

Suomalaisella monikielisellä näppäimistöllä voi ympyrän lisätä seuraavaan merkkiin näppäinyhdistelmällä AltGr(vaihto((å)). Esimerkiksi ů kirjoitetaan siis näppäimellä AltGr(vaihto((å))u. Toiminnon sijoittaminen Å-näppäimeen johtuu siitä, että Å-kirjaimessa itsessään on ympyrä. Se, että lisäksi tällöin tarvitaan vaihtonäppäintä, johtuu siitä, että AltGr(å) on määritelty kaksoisakuutin tuottavaksi – yhdenmukaisesti ruotsalaisen standardin kanssa!