Arkisen asiakirjoittamisen opas, luku 4 Miten kirjoitan sujuvasti:

Kuuntele toimittajaa

Toimittajat taitavat olla yksi eniten arvostelluista ammattiryhmistä. Heitä moititaan syystä ja syyttä. Tavallisimpia moitteita on asiantuntemattomuus. Arvostelussa unohdetaan se, että toimittajan tehtävänä ei olekaan olla kaikkien alojen asiantuntija vaan oman työnsä, kir­joit­ta­mi­sen tai muun viestinnän osaaja.

Toimittaja voi tietysti olla väärässä, kuten ihmiset yleensäkin, mutta useimmiten toimittaja on oikeassa vaatiessaan tekstin tiivistämistä, tärkeiden asioiden esille nostamista ja enem­män konkreettisuutta. Tekstin kirjoittanut oman alansa asiantuntija saattaa itkeä verikyyneliä, kun hänen jutustaan pyyhitään kappaleita pois tai kun se vaaditaan kir­joi­tet­ta­vak­si kokonaan uudestaan. Vihamielisyys kohdistuu helposti toimittajaan, vaikka toimittaja vain yrittää olla niiden ihmisten asianajaja, joita varten koko juttu pitäisi kirjoittaa.

Jos siis juttusi joutuu toimittajan käsiin, ole siitä kiitollinen ja kuuntele toimittajaa. Pyri ymmärtämään, miksi hän ehdottaa, ehkä jopa vaatii, lyhennyksiä ja muutoksia.