Arkisen asiakirjoittamisen opas, luku 5 Kirjoittamisen kymmenen käskyä:

Vähä katekismus: käskyt ja lyhyet selitykset

Esitän seuraavassa kymmenen hyvää kirjoittamisen käskyä. Esitän ne ensin lyhyenä luet­te­lo­na, sitten katekismusmaisesti uudestaan lyhyesti selitettyinä. Sen jälkeen on kustakin oma lukunsa, jossa käskyä tarkemmin selitetään, perustellaan ja havainnollistetaan esimerkein. Monien käskyjen aihepiiriä on jossain määrin käsitelty edellä.

  1. Yksinkertaisuus on parasta.
  2. Käytä substantiiveja mahdollisimman vähän.
  3. Käytä kuvioita harkiten.
  4. Pidä jalat maassa.
  5. Ajattele lukijaa ja asiaa, älä itseäsi.
  6. Jokaisen lauseen tulee sanoa jotakin.
  7. Lyhennä puoleen.
  8. Pääasia päälauseessa, sivuasia sivulauseessa.
  9. Kirjoita niin kuin asia on, ei niin kuin muut kirjoittavat.
  10. Älä piilota tekijää.