Arkisen asiakirjoittamisen opas, luku 1 Esipuhe:

Tämän oppaan versiot

Tämän teoksen ajantasaisin versio on verkossa seuraavasti:

Jälkimmäinen versio on yleensä hankalampi käyttää, mutta sopii esimerkiksi tilanteeseen, jossa halutaan löytää koko oppaasta jonkin termin tai ilmauksen esiintymät.

Tämän teoksen tekijänä annan luvan valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa se yleisön saataviin. Tekijänoikeuslain mukaisesti on tällöin tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.

Otan mielelläni vastaan korjausehdotuksia ja muuta palautetta. Tähän mennessä tulleesta palautteesta on ilmennyt, että oppaan alkuperäisessä, vuoden 1996 versiossa oli toimittu vastoin sen oppeja.

Opasta on aika ajoin tarkisteltu ja korjailtu eri syistä. Siinä on kuitenkin suurelta osin säilytetty alkuperäisiä esimerkkejä, vaikka niiden sisältö ja kieliasukin tuntuu jo van­hen­tu­neel­ta.