Arkisen asiakirjoittamisen opas, luku 1 Esipuhe:

Mitä on asiateksti?

Asiatekstejä on hyvin monenlaisia, koska asioita on niin monenlaisia ja on monia syitä ja tapoja esittää asia. Asiateksti voi olla esimerkiksi lyhyt uutinen tai tiedonanto, hakemus tai muu lyhyt asiakirja, tekninen raportti, mietintö, selvitys, lausunto, mielipidekirjoitus, essee, käyttöohje tai kokonainen kirja. Teksti voi olla kirjoittajan täysin yksin tekemää tai eri lähteistä yhdistettyä ja muokattua tai käännös. Erilaiset kirjoitustehtävät vaativat hyvinkin erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä. Pyrin keskittymään asiakirjoittamisen eri muodoille yhteisiin seikkoihin, mutta tarkastelen varsinkin oppaan lopussa myös eräiden kirjoituslajien erityiskysymyksiä.

Asiatekstillä tarkoitan lähinnä tietoja antavaa tekstiä, mutta sellaisen tekstin ja mielipiteisiin tai asenteisiin vaikuttavan tekstin välinen raja on epämääräinen. Asiateksteissä on hyvin usein mukana arvostuksia, ja toisaalta aatteellisiakin kannanottoja voidaan perustella asiatyylisesti.

Aiheena on siis asiateksti, ei kaunokirjallisuus. Asiatekstilläkin voi olla taiteellisia ansioita, mutta sen päätarkoitus on viestiä asia. Jos lukijat ymmärtävät asian mahdollisimman helposti ja oikein, teksti on tehnyt tehtävänsä. Jos joku silti arvostelee kirjoitusta, arvostelusta ei tarvitse välittää. Tietysti jos arvostelija on opettajasi tai esimiehesi, joudut ehkä hiukan välittämään, mutta kirjoituksesi arvo ei siitä laske.