Arkisen asiakirjoittamisen opas, luku 1 Esipuhe:

Tämä ei ole kielenopas

Oletan, että kirjoitat suomeksi. Oppaan periaatteet ovat yleispäteviä, mutta osittain niiden soveltaminen riippuu käytettävästä kielestä. Jos kirjoitat muulla kuin äidinkielelläsi, täytyy kieliasuun kiinnittää paljon huomiota. Muista kuitenkin, että silloinkin tärkeintä on ymmärrettävyys, ei kielivirheiden välttäminen.

Kirjoittamisen oppaita on kyllä paljonkin, mutta useimmat niistä käsittelevät pieniä kielen­käytön yksityiskohtia kuten pilkutusta ja oikeinkirjoitusta, ja lopuista useimmat ovat luul­lak­se­ni turhan korkealentoisia kirjoittamisen teoreettisia analyyseja. Yritän esittää jotain siltä väliltä. En tavoittele kattavuutta, koska on parempi tarjota epätäydellistä nyt kuin täydellistä äärettömän kaukaisessa tulevaisuudessa.

Olen kirjoittanut myös laajan kielenoppaan, joka on luettavissa verkosta: Nykyajan kielenopas.