Kielimerkkaus, luku 3 Kielikoodit (kielten tunnukset):

Kielikoodit: johdanto

Eri yhteyksissä on välttämätöntä tai ainakin hyödyllistä voida viitata eri kieliin yksikäsitteisillä koodeilla. Erityisen tarpeellista tämä on teknisissä yhteyksissä, joissa tietokoneohjelmat on saatava käsittelemään tekstiä eri tavoilla sen mukaan, mikä sen kieli on. Erityisesti kirjastoalalla on usein välttämätöntä tallentaa koodattu tieto julkaisun kielestä, jotta esimerkiksi voidaan etsiä määrätynkielisiä julkaisuja.

Seuraavassa on muutamien kielten kaksikirjaimisia koodeja (ISO 639:n mukaan):

Esimerkiksi viittomakielille ja muille saamen kielille kuin pohjoissaamelle on vain kolmikirjaimiset koodit. Tosin SFS-ISO 639:n mukaan koodin se merkitys olisi yleisesti 'saame', mutta ISO 639-2:n mukaan se = sme = Northern Sami = sami du Nord.

Tässä on käytetty ilmaisua "kielikoodi", joka on suora käännös englannin ilmaisusta "language code". Kuitenkin sanan "koodi" monimerkityksisyyden vuoksi voisi esimerkiksi "kielitunnus" olla parempi sana.

Sivu Kielten nimiä ja koodeja sisältää luettelon seuraavassa kuvattavan ISO 639 -standardin mukaisista kielikoodeista sekä kielten nimistä englanniksi, ranskaksi ja suomeksi.


Kirjoittamisen ajankohta: 2002-06-23. Päivitetty viimeksi 2007-12-03. Teknisiä korjauksia 2017-12-11.
Tämä sivu kuuluu Jukka "Yucca" Korpelan avoimeen tietosivustoon Datatekniikka ja viestintä.