IPA-kirjoitus, kansainvälinen foneettinen aakkosto

IPA (International Phonetic Alphabet) on foneettinen (ääntämystä kuvaava) aakkosto ja kirjoitustapa, jota käytetään kielitieteessä, kielenopetuksessa ym. Siitä on muutamia hiukan erilaisia versioita. Suomessa se on suhteellisen tunnettu, koska kielten oppikirjoissa, sanakirjoissa, kieliopeissa ja tietosanakirjojen ääntämisohjeissa käytetään yleisesti IPAa, joskin usein yksinkertaistettuna.

Seuraavassa on brittienglannin sanan ”international” ääntämyksen kuvaus IPA-merkein:

ɪntəˈnæʃənəl

IPA käyttää tuttujen kirjainten a–z lisäksi monenlaisia tarkkeita (diakriittisiä merkkejä) ja lisämerkkejä kuten suhuässää tarkoittava ʃ ja epämääräistä (neutraalia) vokaalia tarkoittava ə.

Teoksessa Kirjainten tarinoita on hiukan tarkempi kuvaus foneettisesta kirjoituksesta ja IPAsta.

Katso myös suomen kielen ääntämyksen kuvausta IPA-merkein: Pronunciation of Finnish in a nutshell (for linguists).

Tietoja IPAsta: