Nykyajan kielenopas, luku 7 Sananvalinta:

Yhdysverbit

Kielenhuolto on aiemmin pitänyt yhdysverbejä, kuten lähtöselvittää, enimmäkseen vältettävinä, suomen kieleen kuulumattomina. Linja on jossain määrin lieventynyt; ks. koosteen Suomen kielen normien muutoksia kohtaa Yhdysverbit, kuten ”koeajaa”.

Yhdysverbillä tarkoitetaan yhdistämällä muodostettua sanaa, joka on verbi. Siksi esimerkiksi sanaa valokuvata ei pidetä yhdys­verbinä, sillä se ei ole sanojen valo ja kuvata yhdistelmä, vaan substantiivin valokuva johdos. Tällaisia johdoksia on aina pidetty moitteettomina.

Esimerkiksi lähtöselvittää on yhdysverbi eikä sitä voida pitää nykyistenkään normien mukaisena. Houkutus sen käyttöön voi olla suuri, koska se on lyhyempi kuin ilmaus tehdä lähtöselvitys. Lisäksi voisi luulla, että lähtöselvittää on johdos sanasta lähtöselvitys, mutta tällaista sanan­johtoa ei pidetä oikeana; vastakkainen johto­suhde olisi kyllä mahdollinen.

Nykyisten normien mukainen yhdysverbien käytön linja voidaan tiivistää seuraavasti:

Normit ovat kuitenkin epämääräisiä ja tulkinnan­varaisia, ja varsinkin erikois­alojen termeissä voisi yhdys­verbejä pitää paljon laajemminkin hyväksyttävinä. Kun esimerkiksi juuri­hoitaa on hyväksytty, voi kysyä, miksei voisi sanoa etä­hoitaa.