Nykyajan kielenopas, luku 11 Kirjoittaminen tietokoneella:

Tavoitteena laadukas ulkoasu

Tämä luku käsittelee ensi sijassa kirjoittamista MS Word -ohjelmalla (suomenkielisellä versiolla) Windows-ympäristössä. Tämä johtuu siitä, että sellainen tilanne on erittäin tavallinen tekstinkäsittelyssä, ei siitä, että tässä haluttaisiin erityisesti suositella jotain ohjelmaa. Muiden ohjelmien käyttäjienkin kannattaa käydä tämä luku läpi sen kannalta, millaisia toimintoja kannattaa etsiä ja opetella omasta ohjelmasta. Tällaisia seikkoja ei useinkaan tuoda kovin hyvin esille ohjelmien käyttöohjeissa ja -oppaissa.

Yksi helpoimmista tavoista saada oma tekstinsä erottumaan edukseen on käyttää vanhan hyvän ajan kirjatypografiaa. Monissa yhteyksissä on totuttu siihen, että tietokoneella kir­joi­te­tut tekstit näyttävät tietokoneella kirjoitetulta. Hyvin muotoiltu sivu nousee ylös sel­lais­ten tekstien massasta ja näyttää kuin puhtaaksikirjoitetulta tekstiltä konseptien seassa.

Lukija ei yleensä tietoisesti huomaa kaikkia seuraavanlaisia seikkoja, mutta ne vaikuttavat alitajuisesti, tekstin antaman kokonaisvaikutelman kautta:

Useimmat näistä on melko helppo saavuttaa vain tekstinkäsittelyohjelman toiminta-asetuksia säätämällä. Eikä asetuksiin tarvitse koskea usein. Ongelmana on lähinnä se, ettei käyttäjiä yleensä opasteta asetusten korjaamiseen.

Word tekee automaattivirheitä, jotka pitäisi aina estää. Se muun muassa saattaa korvata sanan­alkui­sen yhdysmerkin (”tekoaika ja -paikka”) ajatusviivalla (”tekoaika ja –paikka”). Virheelliset lainaus­merkit (jopa sekaisin ”suomalaiset” ja “englantilaiset”) puolestaan johtuvat yleensä siitä, että Word on tunnistanut kielen väärin.