Karttapalveluita Webissä

Sisällys

Tämä sivu kuvailee Webissä olevia karttapalveluja suomalaisesta näkökulmasta ja erityisesti linkitettävyyden kannalta: voiko sivuntekijä panna omalle sivulleen linkin, joka viittaa johonkin karttapalveluun niin, että käyttäjä voi saada suoraan jonkin määrätyn kartan. Osa tarkastelluista palveluista on suomenkielisiä, osa englanninkielisiä.

Webissä on myös monia muita karttapalveluja kuin tässä tarkastellut, sekä erillisinä että muiden palvelujen yhteydessä. Esimerkiksi joukkoliikenteen reittipalvelu matka.fi sisältää muiden tietojen lisäksi liikennekarttoja.

Tässä ei tarkastella kysymystä siitä, millainen karttojen käyttö on sallittua. Aihetta käsittelevät kirjoitukseni Karttojen tekijänoikeus ja Tekijänoikeus-FAQ. Lyhyesti sanottuna ns. syvä linkki, joka viittaa normaalilla linkillä esim. karttapalvelun määrättyyn sivuun) on sallittu ilman mitään lupia, mutta toisen sivuston osan upottaminen oman sivun osaksi esimerkiksi kuvana tai kehysrakenteen avulla vaatii yleensä luvan.

Kokemusten mukaan karttapalvelut eivät useinkaan ole vakaita. Niiden luonne ja käyttötapa voivat muuttua, ja tällöin yleensä karttapalveluun viittaavat linkit menevät rikki. Valitettavasti tämä dokumentti on todennäköisesti suurelta osin vanhentunut.

Maporama – maailmanlaajuinen kartasto

Maporama on maailmanlaajuinen karttapalvelu, jossa on yllättävän tarkkoja karttoja Suomestakin. Siinä on myös mahdollisuus selvittää reittejä paikasta toiseen (maanteitse). Lisäksi sen sivuilla neuvotaan, miten Maporama-kartan voi upottaakin sivulleen, kunhan liittää mukaan Maporaman logon.

Maporaman peruskieli on englanti, mutta hakulomakkeen kieleksi voi valita useita muitakin kieliä, mm. suomen ja ruotsin.

Maporamalla voidaan hakea paikkaa seuraavasti:
 1. Mennään Maporaman karttahakusivulle (suomenkielinen versio).
 2. Haetaan sillä haluttu paikka. Yleensä riittää täyttää Osoite-lomakkeesta kohdat Maa, Osoite... ja Kaupunki sekä napsauttaa GO-painiketta.
 3. Jos kuva ei ole sopivassa mittakaavassa, käytetään Zoomaa-painikkeita sopivan löytämiseksi.
 4. Kartan voi nyt lähettää sähköpostitse tai tulostaa paperille asianomaisilla painikkeilla.
 5. Jos haluat saada selville osoitteen (URLin), jolla karttaan voi viitata esimerkiksi Web-sivulla, käytä edellä mainittua toimintoa niin, että lähetät kartan omaan osoitteeseesi. Siitä voit ottaa osoitteen talteen. Osoitteet ovat seuraavantapaisia: http://www.maporama.com/share/Map.asp?MapID=F86F99A1-F47C-4CE3-82DB-4575D70DF18F&language=Fi

Esimerkki näin tehdystä linkistä: Päivänsäteenkuja 4 (Maporama-kartta).

Karttalinkki – suomalainen karttapalvelu

Karttalinkki on Suomen Keltaiset Sivut Oy:n palvelu, joka tarjoaa karttoja Suomesta. Kartat eivät ole kovin yksityiskohtaisia mutta moneen tarkoitukseen riittäviä. Mukana on melko selkeitä lähestymiskarttoja eli suuremman mittakaavan tiekarttoja halutun paikan ympäristöstä. Lisäksi mukana on reittien haun mahdollisuus.

Suorien linkkien tekeminen palveluun ei onnistu ainakaan millään ilmeisellä tavalla.

Oikotien karttapalvelu

Oikotie tarjoaa toisen suomalaisen karttapalvelun.

Suorien linkkien tekeminen tähänkään palveluun ei onnistu ainakaan millään ilmeisellä tavalla.

Eniron karttapalvelu

Eniro tarjoaa karttapalvelun, jossa karttoihin on mahdollisuus saada näkyviin myös eräitä palveluja.

Löytyneeseen karttaan voi viitata linkillä käyttämällä selaimen osoiterivillä olevaa osoitetta, joka tosin on aika monimutkainen. Sitä voi tosin hiukan yksinkertaistaa jättämällä pois osat, jotka ovat muotoa kenttä= eli jotka eivät anna kentälle (muuttujalle) arvoa. Mitään takeita tällaisten osoitteiden pysyvyydestä ei ole. Esimerkkilinkki: Päivänsäteenkuja 4 Eniron kartalla.

Silloin, kun osoitteessa ei ole ns. ääkkösiä (skandinaavisia kirjaimia), näyttäisi myös seuraavanlainen yksinkertaisempi osoite toimivan:

http://kartat.eniro.fi/query?what=map&asearch=1&streetname=kadunnimi&streetnumber=numero&city=kunta

Esimerkki: http://kartat.eniro.fi/query?what=map&asearch=1&streetname=mikonkatu&streetnumber=5&city=helsinki

Karttapaikka

Maanmittauslaitoksen Karttapaikka tarjoaa mahdollisuuden hakea karttoja Suomesta ja myös luoda linkkejä.

Palvelussa voi ensin etsiä halutun osoitteen tekemällä osoitehaun, valitsemalla sen listasta ja napsauttamalla painiketta "Näytä valitut kartalla". (Palvelu ei automaattisesti valitse osoitetta, vaikka osumia olisi vain yksi.) Tämän jälkeen napsautetaan painiketta "Luo linkki" ja kopioidaan osoite selaimen osoiteriviltä.

Hankaluutena on, että ainakin maksutta saatavat kartat ovat varsin suurimittakaavaisia osoitetarkoituksiin. Esimerkki tällaisesta linkistä: Päivänsäteenkuja 4 Karttapaikassa.

Pääkaupunkiseudun opaskartta

Lomake: Pääkaupunkiseudun karttahaku

Pääkaupunkiseudun opaskartta on varsin yksityiskohtainen, ja siinä on monipuolinen hakutoiminto. Käyttöliittymä on kuitenkin ongelmallinen. Ensin on etsittävä katu, sitten valittava listasta tarkempi osoite.

Jostakin syystä palvelu ei näytä tuntevan läheskään kaikkia kadunnimiä. Ongelmatapauksissa voi etsiä jonkin oletettavasti lähellä sijaitsevan kadun nimen avulla.

Kartan omien sivujen mukaan "suora kartanjulkaisukomennolla tapahtuva linkkaaminen" vaatisi luvan, minkä lisäksi suora viittaaminen on tehty vaikeaksi. (On sangen epäselvää, mitä lausumassa tarkoitetaan "suoralla kartanjulkaisukomennolla". Mahdollisesti sillä tarkoitetaan kartan upottamista eikä linkkiä; vrt. tekijänoikeus-FAQ:ni kohtaan linkittämisen oikeudesta.) Seuraava kuitenkin toimii teknisesti:

 1. Etsi haluttu katu palvelun lomakkeella.
 2. Valitse saatavasta listasta tarkempi katuosoite (jossa on numero mukana).
 3. Ota talteen kyseisen tiedon Web-osoite (URL). Jos käytät palvelun kehyksellistä versiota, niin joudut ehkä napsauttamaan tarkempaa katuosoitetta hiiren oikeanpuoleisella napilla ja valitsemaan esim. vaihtoehdon ”Kopioi pikakuvake”, joka itse asiassa ottaa URLin leikepöydälle.
 4. Käytä kyseistä osoitetta linkkinä. Periaatteessa pitäisi linkkiä HTML-tiedostoon kirjoitettaessa korvata &-merkki ns. entiteetillä &, joten HTML:ään kirjoitettava osoite on sentapainen kuin
  http://kartta.hel.fi/opas/main/map.asp?lang=fi&SearchOp=os_pks_fi&Desc=P%C4IV%C4NS%C4TEENKUJA%204&XValue=40752&YValue=73721

YTV (Helsingin seudun julkinen liikenne)

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV ylläpitää palvelua Reitit ja kartat, jossa on varsin hyvin tietoja alueen julkisesta liikenteestä (bussit, raitiovaunut, metro, paikallisjunat). Mukana on linjakarttojen ja terminaalikarttojen lisäksi mm. Reittiopas, jolla voi suunnitella matkustamistaan.

Reittioppaan FAQ sisältää tietoja siitä, miten Reittioppaaseen voi tehdä suoria linkkejä. Käytännössä ne viittaavat sivulle, jolla on Reittioppaan hakulomake sopivasti esitäytettynä. Jos ajatus viedään astetta pitemmälle, voidaan tehdä omalle sivulle oma lomake, jossa on sopivat tiedot täytetty valmiiksi kirjoittamalla ne joko syöttökenttien alkuarvoiksi tai piilokentiksi. Esimerkki:

Reittihaku YTV:n Reittioppaasta, kohteena Päivänsäteenkuja 4.
Aika on
Ajankohta
Kello :
Päivä ..