WWW-asetelma

Kehyskertomus tarinoille SGML:stä, HTML:stä, CSS:stä, HTTP:stä jne.

World Wide


Seuraus: Ulkoasun ("layout" ym.) säätely ei ole mahdollista WWW:ssä. Enintään voi ehdotella.

WYSIWYG = What You See Is What You Get

Lisäksi: selaimet ovat vain yksi joukko ohjelmia ("user agents"), jotka käsittelevät Web-sivuja. Muita ovat esimerkiksi:


Web

"Seitti" = hyperteksti (ja hypermedia).

hyperteksti
Tietokoneella käsiteltävä tekstiobjekteista koostuva aineisto, jossa voidaan suoraan tekstistä tehdä asiayhteyksiin perustuvia viittauksia tekstiobjektista toiseen.
multimedia
Aineisto, joka koostuu kahdesta tai useammasta viestintyypistä siten, ettei niistä yksikään ole määriteltävissä ensisijaiseksi. Multimediaan voi kuulua esimerkiksi tekstiä, grafiikkaa, kuvia ja ääntä.
hypermedia
Multimedia laajennettuna hypertekstiä vastaavilla ominaisuuksilla.

Paljon porua, vähän villoja: Multimedia on harvinaista netissä. Hypertekstimahdollisuuksiakin hyödynnetään vain vähän.


HTML pähkinänkuoressa

HTML 2.0 -spesifikaatiossa (RFC 1866):

The HyperText Markup Language (HTML) is a simple data format used to create hypertext documents that are portable from one platform to another. HTML documents are SGML documents with generic semantics that are appropriate for representing information from a wide range of domains.

HTML-dokumentti koostuu elementeistä, jotka voivat sisältää muita elementtejä ja tekstiä (puumainen rakenne). Elementti koostuu yleensä alkutägistä, jossa voi olla määritteitä (attribuutteja), sisällöstä ja lopputägistä. Esim.:

<a href="http://www.hut.fi/"
title="Teknillinen korkeakoulu">TKK</a>

Tässä <a href=...> on alkutägi, TKK on sisältö ja </a> on lopputägi. Näkyy näin: TKK


Pääosissa - i rollerna

HTTP (nykyversio: HTTP/1.1 (RFC 2068))
HyperText Transfer Protocol; datansiirtokäytäntö, jossa siirrettävällä datalla on mediatyyppi (Mime-tyyppi), esim. text/html tai image/gif
URL (URI)
Uniform Resource Locator. Web-osoite. RFC 2396.
HTML
HyperText Markup Language; dokumentinkuvauskieli (ei taittokieli)
SGML
Standard General Markup Language; metakieli, jolla mm. HTML:n syntaksi on määritelty; ISO 8879:1986
XML
Extended Markup Language; metakieli, joka on yksinkertaistettu versio SGML:stä ("SGML lite"), ajateltu käytettäväksi sovelluskohtaisten kielten määrittelyyn joustavasti; XHMTL 1.0 = HTML 4.0/XML
CSS
Cascading Style Sheets; eräs tyylimäärittelykielten alalaji; CSS1 määritelty v. 1996 (rev. 1999), jossain määrin tuettu; CSS2 määritelty v. 1998, tuki hyvin satunnaista

"Esimerkkilauseita":
HTTP HEAD /u/jkorpela/foo.html HTTP/1.0
URL ../foo.html
HTML <UL> <LI>alpha <LI>beta <LI>gamma </UL>
SGML <!ELEMENT UL - - (LI)+    -- unordered list -->
XML <!ELEMENT UL (CAPTION?, (LI)+)>
CSS1 UL { list-style-type : none }


Tämä dokumentin URL on ../hyper/www-asetelma.html

Jukka Korpela, jkorpela@malibutelecom.com