Haliaetus vai haliaëtus vai haliaeetus

Tämä juttu on luonteeltaan anekdootinomainen alaviite kirjoituksen Biologian taksonomian perusteita: tieteelliset nimet ja taksonomian tasot kohtaan Nimien merkistö.

Merikotkan tieteellinen nimi on Haliaeetus albicilla, kalasääsken (eli sääksen) taas Pandion haliaetus. Miksi sama sana esiintyy eri kirjoitusasuissa, miksi niiden ohella esiintyy usein muoto "haliaëtus" ja mistä kaiken kaikkiaan on kyse?

Sivuston Selected Wildlife of Southern Oregon sivulla Osprey on hyvin uskottavan tuntuinen kertomus, jonka mukaan kalasääksen nimeäjä de Savigny teki translitterointivirheen muodos­taes­saan nimen lajiosaa kreikan sanoista halos 'meri' ja aetos 'kotka'. Nimien muuttamattomuuden periaatteen mukaisesti tämä kirjoitusasu on kuitenkin säilytetty, kun taas suvun nimi Haliaeetus on mainitun sivun mukaan "oikea".

Kuitenkin mainituista sanoista yhdistetty sana esiintyy jo klassillisessa kreikassa, muodoissa "haliaetos" ja (runokielessä) "haliaietos", käyttääksemme yksinkertaistettua translitteraatiota. Kreikkalaisessa kirjoitusasussa ne ovat ἁλιάετος ja ἁλιαίετος. Näissä sanoissa e on lyhyt (epsilon, ε), ja ne ovat yhdyssanoja, jotka voidaan jäsentää ἁλι-άετος ja ἁλι-αίετος.

Latinalaistettu asu olisi täten lähinnä "haliaëtus", lausuttuna siten, että ë on lyhyt ja muodostaa oman tavunsa. Tosin klassillisen kreikan diftongi "ai" latinalaistuu muotoon "ae", joka ääntyi vielä tasavallan ajan lopulla jonkinlaisena diftongina ("ai" tai savolaisittain "ae") ainakin osittain ja muuttui myöhemmin pitkäksi e:ksi. Epäselvää on, olisiko tämän mukaisesti myös kreikan yhdistelmää "ae" kohdeltava samalla tavoin; toden­näköi­ses­ti ei, koska se ei ääntynyt diftongina. Näin ollen olisi "haliaëtus" kielellisesti oikea muoto. Ääntämykseltään se olisi hankala, tavurakenteeltaan ha-li-a-e-tus, paino kolmanneksi viimeisellä tavulla "a".

Toisaalta runokielisestä muodosta "haliaietos" voitaisiin päätyä latinalaiseen muotoon "haliaeetus". Siinä ae vastaisi kreikan diftongia ai ja ääntyisi tavallisimman latinan ääntämyksen mukaan pitkänä e:nä (klassillisen ääntämyksen mukaan ai tai ae), jolloin koko nimi ääntyisi (suomalaisittain merkittynä) "haliee'etus", paino kolmanneksi viimeisellä tavulla "ee".

Niinpä nimiä Haliaeetus ja haliaetus voidaan molempia pitää kielellisesti oikeina: ne perustuvat kahteen vaihtoehtoiseen kreikankieliseen lähtömuotoon.

Koska ilmeisesti nimessä Pandion haliaetus ei ole käytetty treemaa nimeä annettaessa, sen ei voitane katsoa siihen kuuluvan. Tosin periaate on siten muotoiltu, että se sallii "typografisten ja ortografisten" korjausten tekemisen, mutta tätä on toistaiseksi tulkittu ahtaasti. Toisaalta BioCode-luonnos ottaa sellaisen kannan (luvussa VI), että "The use of the diaeresis, indicating that a vowel is to be pronounced separately from the preceding vowel, is not part of the orthography of a name or epithet." Tämä on ehkä tulkittava niin, että treema ei olisi osa itse nimeä mutta sitä voisi haluttaessa käyttää lukutavan osoittamiseksi. Toisaalta treema on vuosisatoja sitten vakiintunut osaksi latinan kirjoitusjärjestelmää.


Kirjoittamisen ajankohta: 2001-01-02. Viimeksi muutettu 2008-09-29.

Jukka Korpela