Emacs-opas, luku 5 Peruskäskyt Emacsissa:

Merkkien, sanojen ja rivien poisto

Merkin voi poistaa seuraavilla käskyillä: Backspace ei toimi Emacsissa, vaan se (samoin kuin C-h) herättää Emacsin avustustilan. Jos erehdyksessä painat Backspacea, pääset normaalitilaan painamalla C-g.

Sanoja voi poistaa Emacsissa joko eteenpäin tai taaksepäin:

C-k poistaa loppurivin. Jos sitä käytetään rivin alussa, jää tekstiin tyhjä rivi poistetun tilalle. Tyhjän rivin voi poistaa painamalla toisen kerran C-k.

Jos tuli vahingossa tuhottua tekstiä, jota ei pitänytkään poistaa, katso ohjeita seuraavasta luvusta.