Stenberg 2NT, eri versioita

Stenberg 2NT on bridgen tarjouskonventio, jonka mukaan vastaus 2NT avaukseen 1 väriä ilmoittaa vähintään neljän kortin valttituen ja täyspelivoiman (ns. limit-Stenbergissä: vähintään inviittivoiman) ja on siten täyspelivaatimus. Yleensä sitä sovelletaan vain yläväriavauksiin. Tavoitteena on lähinnä slammimahdollisuuksien selvittäminen sen pohjalta, miten hyvin kädet sopivat yhteen.

Stenbergistä on lukuisia eri muunnelmia, joista seuraavassa kuvataan muutamia. Tässä käytetty muunnelmien numerointi on mielivaltainen.

Vaihtoehtoja vastauksissa Stenberg 2NT:iin
Nro Vastaus Merkitys Huomautuksia
1 3 ♣ minimiavaus Minimiavauksella tarkoitetaan tässä yleensä enintään 15 pisteen tai vähintään 7 menevän kättä. Sivuväri tarkoittaa ensi sijassa vähintään 4 kortin väriä, mutta avaaja voi joutua tarjoamaan 3 kortin sivuväriä, kun muuta vaihtoehtoa ei ole. Vastauksen 3♣ jälkeen vastaaja voi kysyä avaajalta singeltonia tarjoamalla 3 avausväriä. Ks. Kauko Koistisen kuvausta Stenberg 2NT:sta, Bridge-lehti 4/1996.
3 uutta väriä (ei ♣)sivuväri
3 avausväriä risti sivuväri
3NT 18–20 ap, tasainen
4 uutta väriä tai avauksen 1♥ jälkeen 4♥renonssi; 1♥ – 4♥ patarenonssi
2 3 ♣ minimiavaus Sisältyi vanhaan suomalaiseen paneeli­standar­diin (myös alaväriavauksiin). Erot vaihtoehtoon 1: sivuväri on aina vähintään 4 kortin väri; vastaus 4 avausväriä erilainen; 4 muuta väriä osoittaa lyhyyden, ei välttämättä renonssia; eri pisteraja 3NT:ssa.
3 uutta väriä (ei ♣)sivuväri
3 avausväriä risti sivuväri
3NT 18–19 ap, tasainen
4 uutta väriä lyhyys (singelton tai renonssi)
4 avausväriä yksivärikäsi ilman lyhyyttä (jakauma 6322 tai 7222); kierrosvaatimus!
3 3 uutta väriä sivuväri Eroja vaihtoehtoon 1: sivuväri on aina vähintään 4 kortin väri; vastausta 3 avausväriä ei ole; heikko käsi osoitetaan 3NT:lla, jonka takia risti sivuvärinä osoitetaan 3♣:llä. Vastauksen 3♣ jälkeen vastaaja voi kysyä avaajalta singeltonia tarjoamalla 3 avausväriä. Ks. Bridgeguys.com-sivuston sivua Stenberg Convention, joka kuvaa useita jatkosopimuksia.
3NT minimi (väh. 7 menevää)
4 väriä renonssi; 1♥ – 4♥ patarenonssi, 1♠ – 4♥ herttarenonssi ja lisävoimaa, 1♠ – 4♠ herttarenonssi ja minimi
4 3 uutta väriä singelton Yksinkertainen, helppo muistaa, tehokas lyhyyteen perustuvan yhteensopivuuden löytämiseksi, mutta unohtaa sivuvärit. Luokiteltavissa pikemminkin Jacoby 2NT:ksi kuin Stenbergiksi. Avaajan 3NT:lle voidaan määritellä esim. merkitys ’ei lyhyyttä, vähän minimiä parempi’.
3 avausväriä ei lyhyyttä, parempi kuin minimi
4 uutta väriä renonssi
4 avausväriä ei lyhyyttä, minimi
5 3 ♣ minimiavaus (alle 15 ap) ilman renonssia Finnish Expert Methods -järjestelmään kuuluva konventio, jonka nimenä siinä on ”Jacoby 2NT (aka Limit-Stenberg)”. Vastaaja lupaa vähintään inviittivoiman. Sivuväri tarkoittaa vähintään 4 kortin väriä. Vastauksen 3♣ jälkeen vastaaja voi kysyä avaajalta singeltonia tarjoamalla 3♦, invitoida tarjoamalla 3 avausväriä tai osoittaa lyhyyden tarjoamalla 3 uutta väriä (vahvempi kuin suora splinter).
3 uutta väriä (ei ♣)sivuväri
3 avausväriä yksivärikäsi tai risti sivuväri
3NT 18–19 ap, tasainen
4 uutta väriä tai avauksen 1♥ jälkeen 4♥renonssi; 1♥ – 4♥ patarenonssi, 1♥ – 4♠ samoin, mutta vahvempi käsi

Stenberg muistuttaa Jacoby 2NT:a, ja ne voitaisiin tulkita saman perus­konven­tion muunnelmiksi. Ero voidaan ehkä määritellä niin, että Jacobyn mukaan avaajan uusi väri 3:n tasolla lupaa lyhyyden, Stenbergin mukaan sivuvärin. Tämän mukaisesti esimerkiksi paneelistandardissa 2012 on käytössä Jacoby 2NT. Sen sijaan Bridge-lehdessä v. 1997 modernina standardina julkaistussa systeemissä oli vielä Stenberg, suunnilleen vaihtoehdon 1 mukaisena.

Riippumatta siitä, mitä Stenbergin muunnelmaa pelataan, kannattaa sopia seuraavat asiat: