Mittayksiköt, luku 13 Magnetismi:

Keskinäisinduktanssi

Keskinäisinduktanssi ilmaisee kahden käämin induktiivisen kytkeytymisen voimakkuuden. Tietyn käämin läpäisevä toisen käämin kentän magneettivuo on verrannollinen tämän toisen käämin sähkövirtaan. Tämän suhteen verrannollisuuskerroin on käämien keskinäis­induk­tans­si. Sen yksikkö on täten magneettivuon ja virran suhde, joten sen samakantainen yksikkö on weber ampeeria kohti (Wb/A), jolle on annettu erityisnimi henry (lausutaan: henri) ja tunnus H.

Tavallisia kerrannaisia ovat millihenry (mH) ja mikrohenry (μH).