Unix-opas, luku 2 Unixin lyhyt esittely:

Mikä Unix on?

Unix on perhe samantyyppisiä (mutta ei keskenään täysin samanlaisia) tietokoneen käyttöjärjestelmiä. Käyttöjärjestelmä (englanniksi operating system) on yleisesti sanottuna tietokoneen eri toimintoja ohjaava ja tukeva ohjelma tai ohjelmisto. Käyttäjälle näkyvin osa ovat käyttöjärjestelmän komennot, joilla hän mm. käynnistää ohjelmia, tulostaa tiedostoja jne. Muista käyttöjärjestelmistä kuin Unixit mainittakoon esimerkkinä PC-mikroissa tavalliset Windows-järjestelmät sekä etenkin aiemmin käytetty MS-Dos.

Käyttöjärjestelmä on olemassa sitä varten, että tietokoneessa voitaisiin suorittaa ohjelmia, sovelluksia. Useimmiten käyttäjät "keskustelevat" pääasiassa muutaman sovelluksen kanssa, ja käytön opettelu on lähinnä niiden sovellusten käytön opettelua. Sovellus on kuitenkin osattava käynnistää, ja Unixissa siihen tarvitaan käyttöjärjestelmän komento. Lisäksi voidaan tarvita komentoja esimerkiksi käyttäjän tietoaineistojen (tiedostojen) hallintaan.

Jatkuvasti aiheuttaa sekaannuksia se, että käyttäjät ajattelevat joidenkin ohjelmien tai muiden asioiden kuuluvan Unixiin, koska ovat tutustuneet niihin Unix-koneissa. Siksi on syytä korostaa, että esimerkiksi tässä oppaassa kuvattavista tai mainittavista ohjelmista editori Emacs, eri Web-katseluohjelmat ja meiliohjelma Pine eivät ole osa Unixia. Ne vain ovat ohjelmia, jotka ovat saatavissa Unix-koneisiin ja niissä yleisesti käytettyjä, mutta niitä ei suinkaan löydy kaikista Unix-koneista. Toisaalta näitä ohjelmia voi olla käytettävissä muissakin koneissa kuin Unix-koneissa.

Ohjelmat on myös saatettu toteuttaa toisistaan hyvinkin riippumattomasti, joten yhden ohjelman sisällä toimivat käskyt ja temput yleisesti ottaen eivät toimi ollenkaan tai eivät toimi samalla tavalla toista ohjelmaa käytettäessä.