Unix-opas, luku 2 Unixin lyhyt esittely:

Miksi Unix?

Useimmille ihmisille Unixin tai Unix-tietokoneen käyttö ei ole itsetarkoitus vaan väline: Unix-kone valitaan käytettäväksi siksi, että siinä on sellaisia ohjelmia, joita halutaan käyttää. On myös mahdollista, että käyttäjälle on esimerkiksi työ- tai opiskelupaikassa tarjolla vain Unix-koneita.

Unix-koneita käytetään jossain määrin "keskuskoneina", jotka on kiinteästi kytketty tietoliikenneverkkoon ja joihin voi ottaa yhteyden muualta, esimerkiksi käyttäjän mikrolta. "Keskuskoneita" saatetaan käyttää raskaaseen numeeriseen laskentaan tai muihin vaativiin sovelluksiin taikka pelkästään datojen keskitettyyn tallentamiseen (ns. tiedostopalvelimina).

Jos sinulla on käyttäjätunnus Unix-koneeseen, joka on kiinteästi Internetissä, voit päästä käyttämään koneessa olevia aineistojasi, ohjelmia yms. mistä tahansa päin maailmaa. Toki tällaisessa koneessa voisi olla muukin käyttöjärjestelmä kuin Unix, mutta käytännössä Unix on tavallisin.

Unixia käytetään yleisesti myös erilaisissa palvelimissa (servers), esimerkiksi Web-palvelimissa ja FTP-palvelimissa. Oikeastaan "keskuskoneet" ovatkin nykyisin palvelimia pikemminkin kuin vanhanaikaisia keskitettyjä järjestelmiä. Varsin tavallista tätä nykyä on, että käyttäjä, joka muutoin toimii vain Windows-ympäristössä, joutuu Unixin kanssa tekemisiin vain halutessaan tehdä Web-sivuja. Silloinkin itse tekemisen voi hoitaa omalla mikrolla, ja Unixissa tehdään vain muutamia melko yksinkertaisia toimenpiteitä.