Etymologiatiedon lähteitä

Painettuja kirjoja

Lisätietoja kirjoista: Kotus: Sanakirjat ja Suomen kansallisbibliografia Fennica.

Veijo Meren teos Sanojen synty: suomen kielen etymologinen sanakirja (1982; 5. painos 2002) on suosittu ja kiinnostavasti kirjoitettu, mutta siinä ei ole eroteltu hänen omia sepitelmiään tutkijoiden esittämistä perustelluista etymologioista.

Verkkoresursseja