Mittayksiköt, luku 7 Aika ja liike:

Kierrosmäärä

Kierrosmäärä eli kierrosluku on kierrosten lukumäärä kierto- tai pyörimisliikkeessä. Se on luku, mutta ei välttämättä kokonaisluku, vaan se voi sisältää myös osittaisia kierroksia. Yksikkönä on siis luku 1.

Kierrosmäärä saadaan kulmasta jakamalla se 2π:llä eli täyskulmalla eli kierroksen suuruisella kulmalla.