Mittayksiköt, luku 5 Yksiköiden kuvaamisen tapa tässä sivustossa:

Keskeiset yksiköt

Tässä sivustossa kuvataan keskeisimmät yksiköt taulukkoina, jossa on seuraavia tietoja:

Nimi
suomenkielinen nimi; hakasulkeissa on nimen ääntämys, jos se poikkeaa suomen kielen yleisistä säännöistä
Englanniksi
nimi amerikanenglannissa; jos brittienglannin mukainen nimiasu poikkeaa tästä, se on sulkeissa ja sitä ennen on ”UK: ”
Tunnus
yksikön tunnus
Määritelmä
yksikön nykyinen määritelmä; taulukon jälkeen voi olla lisäselityksiä aiemmista määritelmistä, mahdollisista tulevista muutoksista yms.
Asema
yksikön asema suhteessa standardeihin ja mittayksikköjärjestelmiin
Käyttöala
millaisilla aloilla ja missä yhteyksissä yksikköä käytetään, jos käyttö on suhteellisen rajoittunutta
Kerrannaisia
yksikön yleisesti käytettyjä kerrannaisia; tässä ei luetella kaikkia kerrannaisia, vaan vain sellaisia, joita käytetään yleisesti tyypillisissä yhteyksissä
Esimerkki
esimerkki lauseesta, jossa yksikkö mainitaan (nimeä tai tunnusta tai lyhennettä käyttäen)
Huomautuksia
täydentäviä kommentteja.