Mittayksiköt, luku 25 Viitteitä:

ISO 80000 -standardit

Kansainväliset standardointijärjestöt ISO ja IEC ovat laatineet laajan standardisarjan 80000, jonka useimmat standardit on vahvistettu myös eurooppalaisiksi standardeiksi (EN) ja suomalaisiksi standardeiksi (SFS). Useimmat näistä standardeista eivät ole vapaasti saatavilla, vaan standardointijärjestöt myyvät niitä. ISOn Online Browsing Platform (OBP) tarjoaa kuitenkin vapaasti luettaviksi niiden ns. informatiiviset osuudet (Foreword, Introduction, Scope, Normative references, Terms and definitions). Lisäksi siinä standardien 3–5 ja 7 koko teksti on vapaasti luettavissa, samoin standardien 9 ja 10, koska niissä ei ole muita kuin informatiivisia osuuksia.

Seuraavan taulukon viimeisessä sarakkeessa on standardin suomenkielinen nimi, jos standardi on julkaistu myös suomeksi.

Sarjan ISO 80000 (Quantities and Units, Suureet ja yksiköt) standardit
1GeneralYleistä
2Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technologyLuonnontieteissä ja tekniikassa käy­tet­tä­vät matemaattiset merkit ja tunnukset
3Space and time
4Mechanics
5Thermodynamics
6Electromagnetism
7Light
8AcousticsAkustiikka
9Physical chemistry and molecular physics
10Atomic and nuclear physics
11Characteristic numbers
12Condensed matter physics
13Information science and technology

Nämä standardit on julkaistu myös IEC-standardeina (IEC 80000-1). Lisäksi on olemassa vain IEC-standardina julkaistu IEC 80000-14, Telebiometrics related to human physiology.