Raportti WWW 94 -konferenssista

Osallistuin WWW 94 -konferenssiin 25. - 27. toukokuuta 1994. Tämä kertomus kuvaa lähinnä saamaani yleisvaikutelmaa, koska konferenssin aineisto tullaan julkaisemaan sekä WWW:ssä (URL http://www1.cern.ch/WWW94/Proceedings.html) että paperilla. Lisäksi on jo WWW:llä luettavissa useita yksityiskohtaisiakin matkakertomuksia, URL http://www1.cern.ch/WWW94/TripReports.html. (URL on WWW-maailmassa käytetty tapa ilmaista WWW:ssä olevan dokumentin osoite. Normaalisti käyttäjä ei näe niitä kirjoitettuina, mutta paperiversion lukijalle niistä voi olla hyötyä.)

Tämän raportin alussa on lyhyt WWW:n yleisesittely niille, joille aihepiiri on outo. Toisaalta kyseinen esittely perustuu osittain asioiden jonkinasteiseen kiteytymiseen mielessäni konferenssin aikana ja sen vaikutuksesta, joten se voi olla kiinnostava aiheeseen vihkiytyneillekin.

Jukka Korpela

Mikä on WWW

WWW (World Wide Web, Web) on informaatiojärjestelmä, jossa olennaista on kahden vanhan idean yhdistyminen tavalla, joka avaa aivan uusia mahdollisuuksia. Nämä ideat ovat maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko ja hyperteksti.

WWW perustuu Internet-verkon käyttöön. Nimitys Internet on osittain moniselitteinen ja hankalasti määriteltävissä. Olennaista on, että se on miljoonien ihmisten helposti käytettävissä ja jatkuvasti laajentuva. Siihen kuuluu hyvin suuri määrä opetus- ja tutkimusyksiköitä, mutta yksityiset yritykset ovat vauhdilla tulossa mukaan. Vielä melko tavallinen käsitys Internetistä vain akateemisena verkkona on pahasti vanhentunut.

Hyperteksti tarkoittaa tiedon esittämistä siten, että tiedon osaset voivat sisältää viittauksia muihin tietoihin ja että tällaiset viittaukset, hyperlinkit, ovat lukijan helposti seurattavissa. Esimerkiksi tietosanakirjojen artikkeleissa on aina ollut viittauksia muihin artikkeleihin (muihin hakusanoihin). Hyperteksti vain tekee viittausten seuraamisen vaivattomaksi: yksi hiiren klikkaus, ja ruudulle ilmestyy se artikkeli, johon viitattiin.

Pelkän sanallisen kuvauksen perusteella on vaikea ymmärtää WWW:n luonnetta ja merkitystä. Tuskinpa Gutenbergin aikalaisetkaan, tai edes Gutenberg itse, ymmärsivät, miten kirjapainotaito mullistaisi maailmaa. Seuraava raportti ehkä valottaa asioita joiltakin näkökannoilta. Ensin kuitenkin muutamia keskeisiä piirteitä WWW:stä:

WWW:tä on kehitetty erityisen aktiivisesti Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissä ja Yhdysvaltain superlaskentakeskuksessa NCSA:ssa. WWW:n nopeasta laajenemisesta antaa hyvän kuvan lista What's New With NCSA Mosaic, URL http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Docs/whats-new.html, johon ilmestyy päivittäin tietoja monista uusista palveluista WWW:ssä. Mainittakoon myös, että konferenssissa mainittiin Kiinan liittyneen Internetiin - ja samalla ilmoittaneen WWW-palvelimestaan. Monenlaisia lukuarvioita WWW:n kasvuvauhdista esitettiin, mutta on vaikea sanoa, mikä olisi kuvaavin mittari. Olennaista on kasvun eksponentiaalisuus ja se, että tätä menoa ollaan pian tilanteessa, jossa Internetin liikenteestä valtaosa on WWW-liikennettä.

Vaikutelmia konferenssista

Konferenssissa ei esitetty mitään suuria yksittäisiä julkistuksia. Sen sijaan se antoi vaikutelman, että WWW-järjestelmä leviää erittäin nopeasti monella eri ulottuvuudella: tietoa tarjoavien organisaatioiden määrä, tiedon määrä ja monipuolisuus, käyttäjien määrä ja sovellusmahdollisuudet. Yleinen innostus vallitsi, ja välillä tuntui siltä, että ihmiset kilpailivat sillä, kuka esittää hurjimpia arvioita WWW:n vaikutuksesta maailmaan. Atk-tekniikkaa käsiteltiin varsin vähän, ja käsittely keskittyi ns. sovellustason asioihin. Toisin sanoen tietoliikenneverkon ja siinä olevien palvelinkoneiden käytettävyys ja jatkuva tehostuminen oletettiin itsestäänselvyyksiksi.

Keskeisiä asioita ja aihepiirejä olivat mielestäni seuraavat:

Muuta

Konferenssin järjestelyt olivat epätasaiset: vaikka monet asiat sujuivat sutjakasti, jotkin klikkasivat pahasti.

Konferenssin virallinen paikka oli "CERN, Geneva (Switzerland)". Käytännössä konferenssi järjestettiin yksinomaan CERNin tiloissa, siis aika kaukana Genevestä. Ei siis ollut houkutusta lähteä kaupungille kesken päivää vähemmän kiinnostavien esitysten aikana.

Matkakustannusten vähentämiseksi lähdin paluumatkalle vasta konferenssia seuraavana sunnuntaiaamuna. Hyvänä puolena oli, että oli aikaa tutustua Geneveen, jossa on arvioni mukaan nähtävää juuri sopivasti yhdeksi päiväksi.