Mahdollisimman paljon yhteistä hyvää kaikille ry.

Pöytäkirjat

Kokouksia on pidettu runsaasti. Valitettavasti pöytäkirjojen formaattia käsittelevä alakomitea ei vielä ole saanut työtään päätökseen, joten pöytäkirjoja ei ole voitu kirjoittaa.

Jukka Korpela, jukkakk@gmail.com