Mahdollisimman paljon yhteistä hyvää kaikille ry.

Utilitaristis-uusnaivistinen käsikirja

Käsikirja ei vielä ole valmis. Harkitsemme aloitteen tekemistä sitä laativan toimikunnan asettamisen valmistelemiseksi.

Jukka Korpela, jukkakk@gmail.com