Web-julkaisemisen opas, luku 1 Jambalaya: Miten teen Web-sivun:

Dokumentin kirjoittaminen

Sisällys

Yksinkertainen perusrakenne

Edellä esitellyillä elementeillä voi jo tehdä kiinnostavan dokumentin, jos vain on kiinnostavaa asiaa ja taitoa esittää itse asia. Lisäksi voit aivan hyvin kirjoittaa jutun ensin yksinkertaisella tavalla ja sitten miettiä parannuksia esitystapaan (esim. sanojen korostamista). On paljon helpompi kehitellä yksinkertaista rakennetta hienommaksi kuin tehdä mitään järkevää mutkikkaalle rakenteelle, joka on tehty hätäisesti ja puutteellisin tiedoin. Lisäksi melko yksinkertainen rakenne on yleensä paras myös lopullisena rakenteena.

Ei jutussa välttämättä tarvitse olla sen kummempaa HTML:ää kuin kappale- ja otsikkoelementtejä. Kirjoita kukin tekstikappale tägien <p> ja </p> väliin ja kukin otsikko tägien <hn> ja </hn> väliin; tässä n on otsikon taso (1, 2, 3 tai 4). Jos on selviä luetelmia, niin ne esitetetään ul- tai ol-elementteinä. Tällainen rakenne on jo huomattavasti parempi kuin Web-sivuilla keskimäärin on!

Asiaan käsiksi - miten Webissä kannattaa asiat esittää

Kirjallisen ilmaisun yleisten periaatteiden ohella kannattaa ottaa huomioon, että Web välineenä poikkeaa esimerkiksi kirjoista ja lehdistä. Joissakin suhteissa se tarjoaa paljon suurempia mahdollisuuksia, joissakin taas vakavia rajoituksia.

Kuvien käyttöä käsitellään jäljempänä erikseen. Sivut on syytä suunnitella niin, että ne toimivat myös ilman kuvia. Kun näin tehdään alusta alkaen, saadaan myös nopeammin aineisto Webiin jossain muodossa, ja sitten voidaan ruveta tekemään lisäyksiä.

Jakob Nielsen esitti jo vuonna 1997 hyviä keskeisiä periaatteita Web-sivujen tekemisestä toimiviksi:

Millä ohjelmalla kirjoitan?

HTML-dokumentin voi kirjoittaa millä tahansa tekstieditorilla eli ohjelmalla, jolla voi käsitellä ja tallentaa tekstiä pelkkänä tekstinä. Kyseeseen tulevat esimerkiksi seuraavat:

Muita vaihtoehtoja löytyy esim. Web Authoring FAQ:n kohdan What is everyone using to write HTML? kautta. Huomaa, että ohjelmistonjakelusivusto Tucowsilla on myös "Suomen haarakonttori", josta data siirtyy yleensä nopeammin kuin ulkomailta.

Jos HTML-dokumentin pohjaksi otetaan valmis muussa muodossa oleva aineisto tai palasia sellaisesta, käytetään usein "työkaluja" kuten automaattisia muunnosohjelmia.

On olemassa myös ohjelmia, jotka tuottavat HTML-dokumentteja "näkymättömästi" niin, että kirjoittaja ei lainkaan näe HTML-merkkausta. Usein niiden väitetään olevan "wysiwyg-ohjelmia": What You See Is What You Get, eli tuotetun dokumentin väitetään olevan juuri sellainen, miltä se näyttää kirjoitettaessa. Jo edellä esitetty on toivottavasti osoittanut tämän harhaluuloksi.

Kirjoittamistekniikkaa (rivinvaihdot yms.)

Varsinaisen tekstin voi kirjoittaa melko vapaamuotoisesti. Käytännössä kannattaa kirjoittaa lyhyehköjä, alle 80-merkkisiä rivejä, jotta editointi olisi mukavampaa. Rivinvaihto vastaa HTML:ssä välilyöntiä. Jaoitpa tekstin riveille miten tahansa, selain kuitenkin "latoo" tekstin miten se haluaa ja miten kulloinkin sopii (mm. selaimen ikkunan leveys huomioon ottaen). Seuraavat seikat kannattaa kuitenkin ottaa huomioon:

Mitään siistiä tapaa estää rivinvaihto sanan sisällä ei ole olemassa. Toisaalta selaimet eivät yleensä jaa sanoja eri riveille. Internet Explorer kuitenkin saattaa jakaa yhdysmerkin kohdalta (esim. sanan "kuu-ukko"), mikä on usein ihan hyvä; mutta valitettavasti se menee tässä liiallisuuksiin, erottaen jopa sananalkuisen yhdysmerkin sanasta! Jos siisti ulkoasu on tärkeä, voit käyttää nobr-elementtiä (joka ei kuulu mihinkään viralliseen HTML-kielen määrittelyyn) tähän tapaan: syntymäaika ja <nobr>-paikka</nobr>, <nobr>Latin-1</nobr>. Vastaava koskee sanansisäisiä sulkumerkkejä esim. ilmaisussa "tietokone(järjestelmä)", jonka IE käsittelee kuten ilmaisun "tietokone (järjestelmä)", ellei käytetä nobr-elementtiä. Koska nobr-elementin käyttö kaikkialla, missä IE saattaa sotkea rivitysasioita, olisi tylsää ja rasittavaa, se kannattanee rajoittaa tärkeimpiin tapauksiin kuten sellaisiin otsikoihin ja tiivistelmiin, joissa väärä rivitys olisi erityisen ikävä.

"Pakolliset kuviot"

Dokumenttityypin määrittely

Aivan dokumentin alkuun kuuluu periaatteessa niin sanottu dokumenttityypin määrittely. Sellaisena voi käyttää seuraavaa (juuri tällaisenaan):

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
taikka, jos dokumentissa on käytetty määrättyjä ns. ei-suositeltuja (deprecated) piirteitä eli HTML:n Transitional-versiota,
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

Periaatteellisesti tällainen määrittely ilmaisee, että kyseessä on HTML-dokumentti, vieläpä määrättyjä muotosääntöjä (syntaksia) noudattava. Teoriassa tällä on merkitystä ohjelmille, jotka voivat käsitellä ja näyttää muillakin SGML-pohjaisilla merkkauskielillä esitettyä aineistoa.

Käytetty HTML:n versio on tässä 4.01. Se poikkeaa aiemmasta 4.0:sta asiallisesti melko vähän mutta sallii joitakin selainten yleisesti tukemia piirteitä, joita 4.0 ei sallinut.

Käytännössä dokumenttityypin määrittelyn suurin merkitys on nykyisin siinä, että se tarvitaan dokumentin määrätynlaista tarkistamista, validointia, varten. Mutta asiaa ei kannata jäädä ihmettelemään - kopioi vain jompikumpi edellä olevista riveistä sellaisenaan. Älä korvaa isoja kirjaimia pienillä äläkö rupea spekuloimaan sillä, mitä EN tarkoittaa. (Se tarkoittaa kyllä englannin kieltä mutta ei siinä mielessä, että dokumentti olisi englanninkielinen, vaan siinä mielessä, että käytetty HTML-kielen versio on kuvattu englanniksi!)

Dokumenttityypin määrittely vaikuttaa joissakin tilanteissa myös siihen, miten selaimet näyttävät HTML-dokumentin. Tämä niin sanottu doctype sniffing merkitsee absurdia piirrettä selaimissa, eikä siitä normaalisti tarvitse tietää mitään, ellei ole kirjoittanut HTML:ää tavalla, joka luottaa joidenkin selainten ominaisuuksiin. Aiheesta löytyy kuvauksia Matthias Gutfeldtin sivun Doctype switching and standards compliance: An overview kautta.

"Titteli" on tärkeä

Itse HTML-dokumentin alkuun kuuluu title-elementti. Vaikka se kuuluu "pakollisiin kuvioihin", sitä ei pidä kirjoittaa huolimattomasti saati ajattelemattomasti. Sen sisällön miettimiseen kannattaa uhrata jonkin verran aikaa, koska sillä on yllättävän paljon vaikutusta. Sen muoto on

<title>Dokumentin "ulkoinen" otsake</title>

Sen sisältöä käyttävät hyvin monet ohjelmat erilaisiin tarkoituksiin. Se voi näkyä esim. selaimen ikkunan yläpalkissa (ei siis osana itse dokumenttia vaan sen yläpuolella), selaimen ns. hotlistassa, hakupalvelimien antamissa osumalistoissa jne.

Kirjoita title-elementtiin sellainen lyhyt ja mutta tietopitoinen otsake, joka missä tahansa asiayhteydessä kuvastaa dokumentin olennaista sisältöä.

Esimerkiksi "Johdanto" on erittäin huono otsake. Johdanto mihin? Otsakkeen pitää olla ymmärrettävä, vaikka lukija ei lainkaan tiedä, mihin asiayhteyteen dokumentti liittyy, eikä edes näe dokumenttia itseään. Otsake on usein ratkaiseva sen kannalta, ottaako lukija itse dokumenttia lainkaan luettavakseen! (Siis esim. valitseeko sen hän jostakin dokumenttien listasta, jossa kutakin juttua edustaa vain sen otsake.)

"Ulkoinen" otsake on eri asia kuin ne otsikot, joita voit sisällyttää dokumenttiin otsikkoelementeillä (h1 ym.) ja jotka näkyvät osana itse dokumenttia.

Mikään ei toki estä kirjoittamasta dokumentin ylimpään otsikkoon samaa tekstiä kuin title-elementtiin, jos sama teksti toimii hyvin sekä "ulkoisena" otsakkeena että itse dokumentin osana. Tavallisesti kuitenkin title-elementillä ilmoitettava otsake on lyhyempi ja tiiviimpi; mitään erityistä ylärajaa sen pituudelle ei ole, mutta ohjelmat eivät yleensä käytä ainakaan enempää kuin 72 ensimmäistä merkkiä.

Jambalaya-reseptimme alkuun voisimme kirjoittaa esimerkiksi seuraavan:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<title>Jambalaya-resepti suomal. makuun (J. Korpela)</title>
<h2>Jambalaya suomalaiseen makuun à la Yucca</h2>

Huomaa, että tässä title-elementti antaa "objektiivisemman" otsakkeen, josta mm. ilmenee, että kyseessä resepti. Sen sijaan h2-elementin sisältämä teksti on vapaampaa, koska se luetaan itse dokumenttia luettaessa, jolloin reseptiluonne ilmenee itse jutusta.

Kokeile!

Voit nyt kokeilla siipiäsi ja tehdä pienen Web-sivun ihan kokeeksi. Jos mahdollista, niin valitse jokin aihe, josta aiot myöhemmin tehdä "oikean" sivun. Esimerkiksi jos aiot tehdä jonkin yhdistyksen "kotisivut", tee lyhyt kuvaus yhdistyksen tarkoituksesta taikka jostakin muusta sisällöllisesti sinulle helposta (?) aiheesta.

Anna tiedostolle yksinkertainen nimi, joka loppuu merkkeihin (tyyppimerkintään) .html, esimerkiksi esittely.html.

Sitä, mitä teet kirjoitettuasi dokumentin tiedostoon, käsiteltiin edellä kohdassa Teksti Webiin. Nyt vain tiedoston nimi loppuu .html eikä .txt.

Vaihtoehtoisesti voit (jos luet tätä kuvaruudulta ja sinulla on Internet-yhteys) käyttää tätä pikku lomaketta. Alla olevaan alueeseen on valmiiksi täytetty pienen dokumentin runko. Täydennä sitä kirjoittamalla tekstiä väliin ja käytä Katso!-painiketta tai vastaavaa. Dokumenttisi aukeaa silloin joko nykyiseen tai uuteen ikkunaan sellaisena kuin selaimesi sen näyttää. Halutessasi voit sitten selaimen Save As -toiminnolla tallentaa tekstisi tiedostoon omaan koneeseesi.

Otsikko-osa ja runko (head ja body)

Dokumentin rakennetta voidaan korostaa lisäämällä edellä esitettyyn perusrakenteeseen merkkausta, joka on käytännössä ja vanhojen HTML-määrittelyjen mukaan vapaaehtoinen mutta etenkin tulevaisuutta ajatellen suositeltava. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

Seuraavassa on tällaisen käytännön mukainen dokumentti, jonka rungossa on vain otsikkoelementti ja kappale-elementti:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
 <head>
  <title>Demo html-, body- ja head-tägien käytöstä</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Demo html-, body- ja head-tägien käytöstä</h1>
  <p>Tämä on pelkkä demo. Dokumentin merkitys tai ulkoasu
  ei muuttuisi, vaikka html-, body- ja head-tägit poistettaisiin.</p>
 </body>
</html>

Huomaa, että sisennyksiä voi halutessaan käyttää rakenteen selventämiseen HTML-merkkausta lukevalle ihmiselle. Dokumentin ulkoasuun tällaisilla sisennyksillä ei ole vaikutusta.

Vaikka dokumentissa ei olisikaan html-, head- ja body-tägejä, siinä kuitenkin aina on vastaavat elementit. Silloin selaimen oletetaan tunnistavan rakenteen "implisiittisesti". Jos kyseiset tägit jätettäisiin pois, niin esimerkkitapauksessa selain tunnistaisi h1-tägistä, että nyt siirryttiin runko-osaan, koska h1-elementti ei ole sallittu otsikko-osassa.