Ohjelmointi Unixissa, luku 7 Tutkinta (debuggaus):

Tutkinnan aloitus

Tutkinta käynnistetään komennolla

dbx ohjelma

missä ohjelma on sen tiedoston nimi, joka sisältää suoritusvalmiin ohjelman, esimerkiksi

dbx a.out

Käynnistyessään tutkintaohjelma tulostaa seuraavantapaista:

 
dbx version 3.1 for AIX.
Type 'help' for help.
reading symbolic information ...
(dbx)
Tässä (dbx) on tutkintaohjelman kehote (prompt), joka tarkoittaa, että se on valmis ottamaan vastaan komentoja käyttäjältä.

Jos ohjelman ajaminen normaalisti (siis ilman tutkintaohjelmaa) on katkennut ajonaikaiseen virheeseen, joka on tuottanut muistivedoksen (core dump, tiedosto nimeltä core), niin dbx osaa lukea muistivedoksen. Täten voidaan tutkia ohjelman tilaa virheen jälkeen. Tosin sisäisten virherutiinien kutsut aiheuttavat sen, että muuttujien arvojen tulostamisessa on vaikeuksia. Lisäksi on huomattava, että koneessa saattaa muistivedosten muodostuminen olla oletusarvoisesti estetty (asetuksella limit coredumpsize 0).