Ohjelmointi Unixissa, luku 6 Ohjelmien hallinta (make):

Alkeisesimerkki

Jos Fortran-ohjelma koostuu tiedostoista a.f, b.f ja c.f, voisi makefile-tiedoston sisältö olla seuraava:
prog : a.o b.o c.o
        f77 -o prog a.o b.o c.o

missä toisen rivin alussa on tabulointimerkki (ei välilyöntejä!). Ensimmäinen rivi kertoo, että ohjelma prog riippuu ilmoitetuista tiedostoista. Toinen rivi puolestaan kertoo, millä komennolla prog tulee tuottaa. Sen, että a.o puolestaan pitää tuottaa kääntämällä a.f:stä jne., make-komento osaa itse päätellä.

Jos nyt annetaan komento make, niin se eri tiedostojen viimeisimmistä kirjoitusajankohdista päättelee, mitä kaikkea pitää tehdä, ja tuottaa ajantasaisen ajovalmiin ohjelman tiedostoon prog.

Fortran-kääntäjän optiot voidaan ilmoittaa kätevästi kirjoittamalla makefile-tiedoston alkuun rivi, jolla on sana FFLAGS, yhtäläisyysmerkki ja halutut optiot, esimerkiksi

FFLAGS = -O -qsource

C-kielen tapauksessa menetellään samoin, mutta sanan FFLAGS asemesta kirjoitetaan CFLAGS.