Ohjelmointi Unixissa, luku 1 Johdanto:

Oppaan tausta

Tämä opas on alkujaan kirjoitettu Teknillisen korkeakoulun (TKK) tarpeisiin. Vrt. Unix-oppaan kohtaan Oppaan historia ja muuta selittelyä. Erityisesti huomattakoon, että oppaan taustan takia siinä on käsitelty melko paljon IBM:n Unix-toteutuksen Aixin erikoisuuksia, eikä tekijä ole voinut näitä tietoja kovin hyvin tarkistaa opasta muuten päivittäessään.