Unix-opas, luku 6 Komennot:

Tiedostonnimien tunnistus

T-shellissä voidaan komentoa kirjoitettaessa käyttää tiedostonnimien tunnistusta. Se on erittäin kätevä keino viitattaessa pitkiin tiedostonnimiin: kirjoitusvaivaa säästyy, ja ennen kaikkea vältetään ne tylsät tilanteet, joissa tehdään kirjoitusvirhe pitkässä tiedostonnimessä.

Tunnistus toimii seuraavasti: kirjoita tiedostonnimen alkuosa ja paina TAB-näppäintä; tällöin T-shell yrittää tunnistaa nimen ja jos se onnistuu yksikäsitteisesti, se täydentää nimen lopun ruudulle. (TAB-näppäimessä voi lukea TAB tai siinä voi olla oikealle osoittava nuoli; yleensä se on jossakin kohtaa näppäimistön vasemmassa reunassa.)

Esimerkki. Oletetaan, että työhakemistossasi on tiedostot hakemus, muistiinpanoja ja toimintasuunnitelma ja vain ne. Jos haluat tulostaa niistä päätteelle viimeksi mainitun, riittää kirjoittaa

more t
ja painaa TAB-näppäintä, jolloin T-shell täydentää komentorivin seuraavanlaiseksi:
more toimintasuunnitelma
jonka jälkeen voitkin vain painaa return-näppäintä.

Jos tunnistus ei onnistu yksikäsitteisesti, esim. jos sinulla edellä kuvatussa tilanteessa olisi toinenkin tiedosto, jonka nimi alkaa t-kirjaimella, niin T-shell antaisi äänimerkin. Silloin sinun täytyy itse kirjoittaa tiedostonimestä lisää merkkejä ja yrittää uutta tunnistusta. Voit myös control-d:llä kysyä, mitä sellaisia tiedostonnimiä on olemassa, jotka alkavat näppäilemilläsi kirjaimilla; tämä näyttää ruudulla seuraavantapaiselta:

epsilon ~/tmp 51 % more t
test                 toimintasuunnitelma  tyolista 
epsilon ~/tmp 51 % more t
Tässä käyttäjä kirjoitettuaan more t painoi TAB-näppäintä, jolloin T-shell antoi äänimerkin. Sitten käyttäjä kirjoitti control-d:n, jolloin T-shell näytti listan t-alkuisista tiedostonnimistä sekä kirjoitti komennonalun more t uudelleen näkyviin, jolloin käyttäjä voi suoraan jatkaa kirjoittamista.

Tunnistus voi myös onnistua osittain. Jos sinulla esimerkiksi on edellä mainittujen kolmen tiedoston lisäksi tiedosto toimintakertomus, niin yrittäessäsi edellä kuvattua tunnistusta T-shell täydentäisi näin

more toiminta
ja antaisi äänimerkin. Tässä tapauksessa riittäisi kirjoittaa yksi lisämerkki, s, ja painaa uudestaan TAB-näppäintä, jolloin tunnistus onnistuisi kokonaan.