Almanakkatietojen tekijänoikeus

Kalentereita saa nykyisin julkaista Suomessa vapaasti, mutta nimipäivätietoihin on Helsingin yliopistolla tekijänoikeus. Tämä juttu tarkastelee lyhyesti asian taustaa ja tarkempaa sisältöä.

Aiemmin Helsingin yliopistolla oli ns. almanakkaprivilegio eli yksinoikeus suomen- ja ruotsin­kielisten almanakkojen ja kalenterien julkaisemiseen. Käytännössä se myi oikeuden eniten tarjoavalle kustannusfirmalle. Tämän takia järjestöjen yms. kalenterit olivat usein esim. englanninkielisiä.

Asia kuitenkin muuttui Eta-sopimuksen takia jo vuoden 1995 alussa. Privilegiota pidettiin kilpailunrajoituksena, jollainen se tietysti olikin. Asian taustasta kertoo aika laajasti hallituksen esitys (HE 134/1994), jonka mukaisesti privilegio kumottiin.

Nykyisin siis kalenterin tai almanakan saa julkaista vapaasti. Siihen mahdollisesti sisällytettävän kuva- tai muun aineiston osalta on tietenkin otettava huomioon tekijänoikeus.

Sen sijaan nimipäivätietojen ja (lähinnä vanhahtavissa allakoissa julkaistavien) astrologis-astronomisten tietojen asemaan muutos ei vaikuttanut. Ne tulkitaan luettelosuojaa naut­ti­vik­si, joten niitä ei saa luvatta jäljentää.

Tulkinta ei ollut kiistaton. Päinvastoin kannanotto haettiin Korkeimmasta oikeudesta asti, vaikka tekijän­oikeus­neuvosto oli jo ottanut varsin yksiselitteisen kannan lausunnossaan 1996:1. Ratkaisussa KKO 2000:56 pidettiin Helsingin yliopiston vahvistamaa nimi­päivä­luetteloa tekijänoikeuslain 49 §:n 1. momentissa tarkoitettuna luettelona, jossa oli yhdisteltynä suuri määrä tietoja. Nimipäiväluettelo ei jäänyt vaille luettelosuojaa myöskään tekijänoikeuslain 9 §:n johdosta, eli säädöksen, jonka mukaan julkisen viranomaisen päätöksiin ja lausumiin ei ole tekijänoikeutta (eikä luettelosuojaa), ei katsottu soveltuvan nimipäiväluetteloihin.

Luettelosuoja ei estä kertomasta, kenen nimipäivä tänään on. Luettelosuoja koskee koko luettelon tai sen olennaisen osan kopioimista. Tulkinnoissa on rajaa vedetty niin, että kahta viikkoa pidemmän ajan tiedot ovat jo olennainen osa.

Käytännössä lupia nimipäivätietojen julkaisemiseen myönnetään vain maksua vastaan. Sama koskee esimerkiksi tietoja kuun vaiheista. Asiaa selostetaan yliopiston almanakkatoimiston sivulla.