Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 7 Lisäaineistoa tekijänoikeudesta:

Englanninkielistä aineistoa tekijänoikeudesta

Englanninkielisiä kirjoituksia tekijänoikeudesta on Internetissä erittäin paljon. Suuri osa niistä kuitenkin käsittelee tilannetta lähinnä Yhdysvalloissa, osittain myös kansainvälisesti, mutta sekä käsitteistö että sisältö voi suurestikin poiketa Suomen tilanteesta. Erityisesti mainittakoon seuraavat dokumentit ja dokumenttikokoelmat:

On syytä huomata, että mm. Yhdysvaltain tekijänoikeuslainsäädäntö ja -käytäntö poikkeavat monessa suhteessa suomalaisesta. Suomessa harjoitettuun toimintaan sovelletaan Suomen lakia, vaikka kohteena olisi ulkomaalaisen tekemä teos.